• Helen on varautunut sähkön ja lämmön toimittamiseen myös poikkeustilanteissa. Ks. aukiolo

Olemme mukana luomassa kestäviä bioenergiaratkaisuja

Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut -tutkimusohjelma on juuri saanut myönteisen rahoituspäätöksen Tekesiltä ja on sitä myötä käynnistymässä.
Olemme mukana luomassa kestäviä bioenergiaratkaisuja

Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) on energia- ja metsäteollisuuden rajat ylittävä ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisia bioenergiaan liittyviä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. BEST on ensimmäinen kahden SHOK-yhtiön Cleen Oy:n ja FIBIC Oy:n yhteinen tutkimusohjelma.

Tutkimusohjelmaan osallistuu metsä-, energia-, teknologia- ja konsultointiyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia. Ohjelma kestää neljä vuotta ja on budjetiltaan noin neljä miljoonaa euroa vuodessa. Tekes rahoittaa BEST:iä sen ensimmäisellä kaksivuotisjaksolla 4,2 miljoonalla eurolla.

Me osallistumme ohjelmassa erityisesti biomassan polton kestävyyttä ja hyväksyttävyyttä tutkiviin osioihin. Teknisten kysymysten ohella biomassan saatavuus on tärkeä tekijä, mutta sen lisäksi myös poliittinen ilmapiiri ja kestävyysasiat. Tutkimusohjelmassa on myös paljon kysymyksiä, muun muassa  biomassan terminaalikonseptit, joihin tarvitaan loppukäyttäjän eli energiayhtiön näkemystä.

Yhdessä rakennamme tulevaisuuden bioenergiaratkaisuja!

 

 

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli

Tea Erätuuli pohtii tulevaisuuden energiantuotantoa. Hänen mukaansa tehokkaasta kolmoistuotannosta on hyvä ponnistaa ja kestävä energiajärjestelmä koostuu monipuolisista energianlähteistä.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Tuhkia tutkimassa

Kivihiilen poltossa muodostuvia tuhkia hyödynnetään maa- ja tierakentamisessa. Biopolttoaineiden käytön lisääminen vaikuttaa kuitenkin myös tuhkien ominaisuuksiin ja sitä kautta hyötykäyttömahdollisuuksiin.

Tutkimusta kestävästä biotaloudesta

Helen on jatkossakin mukana tutkimassa tulevaisuuden bioenergiaratkaisuja.

Teekkarista työn ohella tohtoriksi

Onko työn ja opiskelun yhdistäminen energia-alalla mahdollista?