160 neliötä aurinkolämpöä Östersundomiin

Sakarinmäen koulukeskuksen viereen on asennettu 16 aurinkolämpökeräintä, joiden yhteispinta-ala on 160 neliömetriä. Keräimet ovat kaksi metriä korkeita ja viisi metriä leveitä.

Koululle asennettiin myös kaksi 4000 litran varaajaa aurinkolämmön varastointia varten. Katso kuvasarja aurinkokeräinten asennuksesta!

Aurinkolämpö täydentää Helsingin Energian Sakarinmäen koulukeskusta lämmittävää hybridijärjestelmää, joka koostuu aurinkolämmön lisäksi maalämmöstä, lämmön varastoinnista ja lämpökeskuksesta.

Hankkeen alussa tavoitteeksi asetettiin, että 80 prosenttia koulun lämmöstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Projektipäällikkö Jaakko Tiittasen mukaan näyttää siltä, että tavoite ylittyy – aurinkolämmön lisäämisellä jo rakennettuun järjestelmään mahdollistetaan uusiutuvan energian osuuden nouseminen vähintään 85 %:iin.

Maalämpöä ja aurinkolämpöä täydentää talvisin kevytöljykäyttöinen lämpökeskus, jossa on alkuvuoden aikana testattu bioöljyä. Kokeilun perusteella bioöljy vaikuttaa toimivan lämpökeskuksessa hyvin.

Hybridilämmitysjärjestelmä on valmis elokuussa. Kesän jälkeen kerromme, täyttyikö aurinkolämmön tuotantotavoite ja kuinka kokeilukohteemme energiajärjestely on toiminut kokonaisuutena. Aurinkoista kesää odotellessa!

160 neliötä aurinkolämpöä Östersundomiin

Kuvat: Katri Tamminen.

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen

Pirjo Jantunen kehittää Helenissä energiaratkaisuja, jotka parantavat kiinteistöjen energiatehokkuutta ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Hän uskoo, että ilmastokriisi ratkaistaan teknologian ja ihmisten yhteistyöllä. Pirjon mielestä parasta vastapainoa työlle on ratsastus ja pesäpallo.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Sakarinmäen koululle vuoden uusiutuva energiateko -kisan kunniamaininta!

Sakarinmäen koulukeskuksen öljylämmityksen korvaaminen yli 80-prosenttisesti uusiutuvalla energialla on saanut Motivan vuoden uusiutuva energiateko 2013 -kilpailussa kunniamaininnan.

Äänestä Sakarinmäkeä Vuoden ilmastoteoksi!

Sakarinmäen koulukeskuksen lämmitysjärjestelmän uudistuksessa öljylämmitys korvataan hybridiratkaisulla, jossa yhdistyvät maalämpö, aurinkolämpö ja öljylämpö.

Kohta palaa bioöljy Sakarinmäessä

Sakarinmäen koulukeskukselle tulevan uudenlaisen lämmitysjärjestelmän rakentaminen etenee. Maalämpöjärjestelmä on otettu käyttöön ja bioöljy sekä aurinkokeräimet ovat kuluvana vuonna tulossa osaksi hybridilämmitysjärjestelmää.