2021

  • 22.12.2021

Ydinvoiman avulla päästöt negatiivisiksi - modulaariset pienreaktorit keskustelussa

Helenin tavoitteena on hiilineutraali energiantuotanto 2030 ja yhtiö tavoittelee hiilinegatiivisuutta tämän jälkeen. Hiilinegatiivisuus tarkoittaa polttoon perustumatonta energiajärjestelmää, johon sisältyy hiilen ja päästöjen sidonta, varastointi ja uudelleenkäyttö. Maailma on pohjautunut viimeisten vuosisatojen ajan fossiilisiin polttoaineisiin ja yksi fossiilisia korvaavista ratkaisuista saattaisi olla modulaariset pienreaktorit eli SMR:t. 

Glasgow’ssa edistyttiin, mutta paljon jäi vielä kirittävää

Olen seurannut ilmastokokouksia vuodesta 2007 alkaen ja huomannut, että lähes joka kerta ennakko-odotukset ovat olleet valtavat suhteessa saatuihin tuloksiin. Sama pettymyksiä aiheuttava kaava toistui myös tänä vuonna Glasgow’ssa. Edistystä kuitenkin tapahtui, vaikka paljon jäi vielä kirittävää. Kriisitietoisuuden nousu valtionpäämiesten keskuudessa oli merkittävää huomata.

Raaka-aineiden hinnannousu ja talouden elpyminen ennätyskorkeiden sähkön markkinahintojen taustalla

Eurooppalaisen sähkömarkkinan poikkeuksellinen tilanne heijastuu myös Suomeen. Pohjoismaisessa sähköpörssissä käydään nyt kauppaa sähköllä, jonka hinta on selvästi korkeampi kuin viime vuonna.

Helenin vastuullisuustyö vastaa sidosryhmien näkemyksiä – hiilestä luopuminen ja uusiutuvien ratkaisujen kehittäminen ovat keskiössä

Toteutamme muutaman vuoden välein laajan sidosryhmädialogin siitä, miten vastuullisuustyömme vastaa työntekijöidemme ja sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä. Sidosryhmädialogin aiheiden ja keskustelujen pohjalta saamme arvokasta tietoa siitä, mihin teemoihin vastuullisuustyössä meidän olisi olennaista syventyä.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin