2022

Sähkömarkkinat, sopimukset ja hinnat - mistä tässä on kyse?

Tänä syksynä on aiheestakin ihmetelty, miten sähkömarkkinat oikein toimivat, miten sähkön hinta muodostuu ja miksi sähkö on niin kallista. Aikaisemmin stabiili sähkömarkkina ei ole ollut kovin kiinnostava. Nyt se on. Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Maiju Westergren kertoo mistä tässä kaikessa on kyse.

Kestävä energiajärjestelmä edellyttää biodiversiteetin huomioimista

”Ihmiskunta on nyt vauraampi kuin koskaan, mutta samalla luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin kertaakaan ihmiskunnan historiassa. Seuraukset ovat vakavat ja kauaskantoiset paitsi ihmisten terveyden ja elannon, myös talouden näkökulmasta.” Tämän viime vuonna julkaistun Dasguptan raportin ydinsanoma herätti laajaa keskustelua ja nosti biodiversiteettikysymykset talouden kovaan ytimeen samalla tavalla kuin Sternin raportti teki ilmastohaasteen suhteen 15 vuotta sitten.

Johtamisen suunta energia-alan murroksessa

Energia-alan murroksen kerroksellisuus näkyy juuri nyt monitahoisesti. Uudenlaista epävarmuutta ja volatiliteettia ovat aiheuttaneet muiden muassa Ukrainan sota, ilmastonmuutos ja osaajamarkkinaan liittyvät haasteet. Muutos haastaa johtajuutta, mutta antaa edelläkävijöille uudenlaisen paikan vaikuttaa.

Kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen on tylsä ja toimiva ratkaisu energiakriisiin

Yhteispohjoismaiset sähkömarkkinat ovat palvelleet Suomea hyvin. Nyt markkinat ovat kriisissä, ja poliittinen paine keksiä nopeita ratkaisuja on kova. Sähkön kulutuksen vähentäminen on kuitenkin ainoa nopea keino energian hinnannousun hillitsemiseen.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin