Jaakko Nummelin

Jaakko Nummelin työskentelee energiantuotannon esiselvitysprojektien parissa, erityisesti jäähdytykseen, lämmitykseen ja lämmöntalteenottoon liittyen. Vapaa-ajallaan hän rentoutuu kirjojen parissa, ja kesällä aika kuluu mökkiaskareissa sekä Lapin vaelluksilla. 

Geolämmössä paljon mahdollisuuksia

Suomessa hyödynnetään vasta murto-osa käytettävissä olevasta geotermisen energian potentiaalista. Helen teki seismisiä heijastusluotaustutkimuksia Keskuspuistossa viime vuoden lopussa, ja tutkimuksista saatiin paljon tietoa geolämpöratkaisujen suunnitteluun.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin