Rauno Tolonen

Rauno Tolonen on energiatehokkuuden puolestapuhuja. Hän etsii ratkaisuja, joista hyötyvät niin kuluttajat kuin energiayrityskin – ympäristöä unohtamatta. Vapaa-ajallaan Rauno lataa akkuja kalastuksen parissa, vaikka tiedostaakin ettei vetouistelu ole niitä kaikkein energiatehokkaimpia tapoja kalastaa.

Helen päivittää hiilineutraalisuustavoitteensa

Olen innoissani, sillä Helen on juuri sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Eikä vain linjassa vaan pyrimme siinä kunnianhimoisimpaan 1,5 asteen tavoitteeseen.

Päästöjen kompensointi mietityttää

Päästöjen kompensointi on tulossa kovaa vauhtia ilmastohaasteen keinovalikoimaan, haluttiin sitä tai ei. Sekä yksityiset ihmiset että yritykset voivat kompensoida päästöjään. Selvitimme Helenissä eri tapoja kompensoida.

Kaukolämmön CO2-päästöt vähenevät laskentatavasta riippumatta

Kaukolämmön ominaispäästöjen laskentamenetelmä muuttuu. Helenin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät laskentatavasta riippumatta.

Miten varmistetaan, että ilmastopäästöt aidosti vähenevät kivihiilen käyttökiellolla?

Suomen hallituksen esitysluonnos kivihiilen energiakäytön kieltämiseksi lailla vuonna 2029 oli juuri lausuntokierroksella. Helen kannattaa kivihiilen energiankäytöstä luopumista. Samalla tulee kuitenkin varmistaa, että päästöt vähenevät aidosti, ja että kivihiilestä luopuminen tapahtuu järkevällä tavalla.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin