• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Rauno Tolonen

Rauno Tolonen on energiatehokkuuden puolestapuhuja. Hän etsii ratkaisuja, joista hyötyvät niin kuluttajat kuin energiayrityskin – ympäristöä unohtamatta. Vapaa-ajallaan Rauno lataa akkuja kalastuksen parissa, vaikka tiedostaakin ettei vetouistelu ole niitä kaikkein energiatehokkaimpia tapoja kalastaa.

Kestävä energiajärjestelmä edellyttää biodiversiteetin huomioimista

”Ihmiskunta on nyt vauraampi kuin koskaan, mutta samalla luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin kertaakaan ihmiskunnan historiassa. Seuraukset ovat vakavat ja kauaskantoiset paitsi ihmisten terveyden ja elannon, myös talouden näkökulmasta.” Tämän viime vuonna julkaistun Dasguptan raportin ydinsanoma herätti laajaa keskustelua ja nosti biodiversiteettikysymykset talouden kovaan ytimeen samalla tavalla kuin Sternin raportti teki ilmastohaasteen suhteen 15 vuotta sitten.

Helen päivittää hiilineutraalisuustavoitteensa

Olen innoissani, sillä Helen on juuri sitoutunut ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen, joka on linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Eikä vain linjassa vaan pyrimme siinä kunnianhimoisimpaan 1,5 asteen tavoitteeseen.

Päästöjen kompensointi mietityttää

Päästöjen kompensointi on tulossa kovaa vauhtia ilmastohaasteen keinovalikoimaan, haluttiin sitä tai ei. Sekä yksityiset ihmiset että yritykset voivat kompensoida päästöjään. Selvitimme Helenissä eri tapoja kompensoida.

Kaukolämmön CO2-päästöt vähenevät laskentatavasta riippumatta

Kaukolämmön ominaispäästöjen laskentamenetelmä muuttuu. Helenin energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät laskentatavasta riippumatta.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin