• Asiakaspalvelumme on poikkeuksellisen ruuhkautunut eikä asiakaspalveluun pääse hetkittäin puhelimella läpi, jos kaikki jonopaikat ovat varattuja. Lue lisää

Sari Väätäjä

Sari Väätäjän työpäivät kuluvat suurelta osin voimalaitosten palamisen sivutuotteiden, kuten tuhkien, parissa. Hän huolehtii muun muassa ympäristöluvista, tutkimuksesta ja edunvalvonnasta. Biopolttoaineiden käytön lisääminen on tuonut mielenkiintoisen lisän tuhkatyöhön. Vapaa-ajallaan Sari yrittää löytää erilaisia näkökulmia maailmaan kameran linssin läpi.

Tuhkia tutkimassa

Kivihiilen poltossa muodostuvia tuhkia hyödynnetään maa- ja tierakentamisessa. Biopolttoaineiden käytön lisääminen vaikuttaa kuitenkin myös tuhkien ominaisuuksiin ja sitä kautta hyötykäyttömahdollisuuksiin.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin