Seija Uusitalo

Seuraa Twitterissä
Seija Uusitalo lähestyy Helenin asiakkaita ja sidosryhmiä Helen-lehtien kautta. Seijan sydän sykkii puutarhalle, käsillä tekemiselle ja luovuudelle, mutta sieltä löytyy myös järjestelmällinen pikku-insinööri, jolla on tarve tehdä vaikeistakin asioista ymmärrettäviä.

Millainen maailma on öljyn jälkeen?

Helen Live -seminaarissa keskusteltiin tulevaisuudesta ja yhteiskunnan sähköistymisestä. Arkisten vaikutusten lisäksi sähköistyminen muuttaa geopolitiikkaa. Murtuuko öljyvaltioiden valta? Kaatuvatko diktatuurit? Keskusteluissa kaivattiin vahvempaa poliittista päätöksentekoa ja ohjausta energiajärjestelmän kehittämiseen.

Millainen on tulevaisuuden energiajärjestelmä?

Helenin sidosryhmätilaisuudessa kesäkuussa keskusteltiin energiatulevaisuudesta. Mitkä seikat siihen vaikuttavat? Mistä tulee energiamarkkinoiden läpimurto? Millainen on x-talous?

Hyvä vai paha bio?

Helenin sidosryhmätilaisuudessa Salmisaaressa keskusteltiin biopolttoaineista: millainen on bioenergian tulevaisuus? Keskusteluissa nousivat esiin biomassan kestävyys sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuus.

Energiavarastot ovat tärkeä osa energiajärjestelmää

Tulevaisuuden energiajärjestelmä tarvitsee lisää joustoa. Sitä saadaan esimerkiksi kasvattamalla varastointimahdollisuuksia. Helenin syksyn sidosryhmätilaisuudessa energian varastointia käsiteltiin eri näkökulmista.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin