Teemu Nieminen

Pelletti palaa Helsingissä – miten ainutlaatuinen seospoltto on toiminut?

Kotimaista pellettiä on poltettu jo tonneittain Hanasaaren ja Salmisaaren monipolttoainevoimalaitoksissa. Kaukolämpöä ja sähköä on tuotettu helsinkiläisille pelletin ja kivihiilen seospoltolla Salmisaaressa jo vuoden ajan.

Pellettien jatkuva seospoltto käynnissä Hanasaaressa

Hanasaaren voimalaitokselle rakennettiin kesällä 2015 valmius pelletin seospolttoon 5-7 prosentin osuudella. Tämä tarkoittaa sitä, että pelletillä korvataan kivihiiltä voimalaitoksen polttoaineena. Hanasaaren pellettijärjestelmän koeajot ovat nyt ohi, ja laitteisto on otettu jatkuvaan käyttöön.

Ensimmäiset pellettikuormat ovat jo Hanasaaren voimalaitoksella

Puupelletti palaa jo voimalaitoksen kattilassa.

Hanasaaren pellettijärjestelmän koekäyttö alkaa pian

Hanasaaren voimalaitokselle on rakennettu kesän aikana pellettijärjestelmät, joilla puupellettiä voidaan syöttää voimalaitoskattiloihin ja siten korvata kivihiilen polttoa.

Kirjoittajat

Uutta voimaa -blogia kirjoitetaan eri puolella Heleniä, siellä missä energiaa tuotetaan, suunnitellaan ja kehitetään. Tutustu kirjoittajiin