Hajautettu monipuolinen tuotanto varmistaa vihreän siirtymän ja energian saatavuuden

Helenin tärkein tehtävä poikkeuksellisena aikana on varmistaa sähkön ja lämmön toimitusvarmuus helsinkiläisille. Fossiilisesta energiasta Helen irtautuu nopeuttamalla siirtymistä hajautettuun energiajärjestelmään, jossa energiaa tuotetaan, otetaan talteen ja varastoidaan useassa paikassa päästöttömästi, uusiutuvasti ja toimitusvarmasti. Sähkön osalta Olkiluoto 3:n tuotannon käynnistyessä 2022 Suomen ja Helenin sähköntuotanto lisääntyy merkittävästi. Helen on myös huomattavasti lisännyt tuulivoimatuotantoa.

Merkittävimpiä fossiilista lämmöntuotantoa korvaavia investointeja ovat syksyllä 2022 tuotannon aloittava Vuosaaren biolämpölaitos. Lisäksi Vuosaareen on valmistunut lämpöpumppu, joka käyttää lämmön lähteinä voimalaitoksen omaa jäähdytysvesikiertoa ja meriveden lämpöä. Siirtymää pois fossiilisista lähteistä on tehty pitkään. Esimerkiksi jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos laajeni vuonna 2021, kun laitoksen kuudes lämpöpumppu siirtyi tuotantoon. Salmisaaren kivihiilituotantoa osittain korvaava Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu valmistuu tuotantokäyttöön vuonna 2023, jolloin Katri Vala on maailman suurin lämpöpumppulaitos. Mustikkamaalle valmistuva Suomen suurin luolalämpövarasto tasaa kaukolämpöverkon kulutushuippuja vuoden ympäri. Siirtymäkauden ajan lämmön saatavuuden varmistaa monipuolinen tuotantoportfolio, joka pitää sisällään myös kestävän bioenergian, sekä muualta kuin Venäjältä hankitun maakaasun.

- Fossiilista lämmöntuotantoa korvaavia suunnitteilla olevia hajautettuja ratkaisuja ovat muun muassa uudet lämpöpumppulaitokset, sähkökattilat, konesalien lämmöntalteenottokohteet, ilmavesilämpöpumppulaitokset, teollisen mittakaavan aurinkopuistot, sähkö- ja lämpövarastot, Maiju Westergren kertoo.

Helen lisää digitaalisuutta ja keinoälyä energia-alustaan, minkä tavoitteena on energiavirtojen tehokkaampi hyödyntäminen.

- Tulevaisuuden energia-alustaa rakennetaan kehittämällä kaukolämpöverkosta digitaalinen mallinnus, jonka avulla optimoidaan lämmön tuottamista ja varmistetaan lämpö kaikille asiakkaille, kun isojen kivihiililaitosten tuotanto lopetetaan. Järjestelmän kehitys mahdollistaa myös kaukolämpöverkon lämpötilan laskemisen yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kertoo Westergren.

Helen suunnittelee suurempia investointeja vuosikymmenen vaihteeseen, kuten suurta merivesilämpöpumppuhanketta, Kilpilahden hukkalämpöjen hyödyntämistä sekä pieniä modulaarisia ydinreaktoreita (SMR).

Katso myös


Uutiset

Uutisoimme toimintaamme liittyvistä tapahtumista. Voit selata uutisia uutistyypin ja kategorian mukaan.


Asiantuntijablogi

Uutta voimaa -blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.


Avoin data

Tutustu Helenin avoimeen dataan kaukolämmityksestä.


Uutta voimaa -podcast


Datahub

Kaikki Suomen sähkönmyyjät ja sähkönsiirtoyhtiöt ottavat käyttöön lakisääteisen tiedonvaihtojärjestelmän Datahubin helmikuussa 2022.