Helen on kevään aikana irtautunut venäläisistä polttoaineista

Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa Euroopalle konkretisoitui, miten riippuvaisia varsinkin Keski-Euroopan maat ovat venäläisestä fossiilisesta energiasta. Suomen monipuolinen energiajärjestelmä on kuitenkin huomattavasti vähemmän riippuvainen venäläisestä energiasta. Helen pystyi nopealla aikataululla tekemään päätökset, joilla venäläisestä polttoaineista irtaudutaan.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena Helen on irtautunut venäläisistä polttoaineista. Helenin hallitus teki maaliskuun alussa päätöksen hankkia kivihiilen muualta kuin Venäjältä. Tämän lisäksi venäläisen maakaasun tukkusopimus päättyi maaliskuun lopussa. EU-jäsenmaat päättivät asettaa tuontipakotteet venäläiselle kivihiilelle, mutta tuontikieltoa ei sovelleta ennen 9.4.2022 tehtyihin sopimuksiin kuin vasta 10.8.2022 alkaen.

- Halusimme, että pakotteet olisivat tulleet täysimääräisinä voimaan välittömästi, jotta niillä olisi ollut vaikutusta voimassa oleviin sopimuksiimme. Valtaosa kivihiilisopimuksistamme ovat päättyneet kevään aikana ja viimeisimmät elokuussa 2022, kertoo Helenin vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Maiju Westergren.

- Kaasu tulee jatkossa Baltic Connectorin kautta Baltiasta ja on muualta kuin Venäjältä. Helenillä on öljysopimus suomalaisen toimittajan kanssa, ja olemme edellyttäneet, että öljy hankitaan Venäjän sijaan maailmanmarkkinoilta, hän jatkaa.

Biomassaa Helen ei hanki Venäjältä. Pelletit hankitaan Suomesta ja Virosta, ja hankintaa ollaan laajentamassa muihin länsimaihin. Lämmöntuotannossa käytetty hake on peräisin Suomesta, ja hankintaa laajennetaan tarvittaessa myöhemmin Viron ja Baltian suuntaan. Helen on tehnyt hankintasopimukset biomassasta ensi talveksi, ja useat sopimukset ovat kaksivuotisia. Helenin monipuolinen tuotantoportfolio mahdollistaa sen, että energiaa pystytään tuottamaan aina kustannustehokkuuden ja päästöjen kannalta optimaalisimmalla tavalla.

- Moni ei tule ajatelleeksi, että itse kaukolämpöverkko turvaa toimitus- ja huoltovarmuutta. Se on joustava eri lämmönlähteiden suhteen. Kaukolämmitys parantaa myös kaupungin energiaturvallisuutta verrattuna Keski-Eurooppaan, jossa kotien lämmitys perustuu maakaasuverkkoon ja talokohtaiseen maakaasulämmitykseen. Maakaasuverkossa virtaa kaasua ja kaukolämpöverkossa vettä. Vesi voidaan lämmittää monipuolisesti lukemattomilla eri tavoilla. Jos yksi tapa kallistuu tai poistuu markkinoilta, se korvataan halvemmalla ja puhtaammalla energialähteellä, Westergren havainnollistaa.

Katso myös


Uutiset

Uutisoimme toimintaamme liittyvistä tapahtumista. Voit selata uutisia uutistyypin ja kategorian mukaan.


Asiantuntijablogi

Uutta voimaa -blogissa kerromme matkastamme kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.


Avoin data

Tutustu Helenin avoimeen dataan kaukolämmityksestä.


Uutta voimaa -podcast


Datahub

Kaikki Suomen sähkönmyyjät ja sähkönsiirtoyhtiöt ottavat käyttöön lakisääteisen tiedonvaihtojärjestelmän Datahubin helmikuussa 2022.