Menu

Helen Oy

Hiilineutraali tulevaisuus

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa hiilineutraalisti vuonna 2050. Välitavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja tuottaa energia hiilineutraalisti vuonna 2050.

Vähennämme hiilidioksidipäästöjä

Hiilidioksidipäästöt, miljoonaa tonnia

 Mt CO2
toteuma 2015 2.9
tavoite 2020 2.7

Uusiutuva energia, prosenttia

 %
toteuma 2015 9
tavoite 2020 20

Uusiutuvia 20 % vuonna 2020

Uusiutuvan energian osuus tuotannostamme oli 9 prosenttia vuonna 2015. Tästä suurin osa on vesivoimaa.

Lisäämme uusiutuvan energian tuotantoa Helsingissä. Parhaillaan suunnittelemme biolämpölaitoksia Salmisaareen ja Vuosaareen. Samalla huomioimme uusien teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä. Esimerkiksi aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen laajamittaista hyödyntämistä selvitetään.

Puupelleteillä korvataan jo kivihiiltä Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitoksissa. Vuoden 2015 aikana Hanasaareen valmistuivat pelletin kuljetus- ja varastointijärjestelmät, ja pelletin koepoltot aloitettiin loppuvuodesta. Salmisaaren voimalaitoksessa on ollut ongelmia, joten pellettejä on poltettu aiottua vähemmän.

Energiatehokkuus on toimintamme perusta

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yhdessä kaukolämmön ja voimakkaasti kasvavan kaukojäähdytyksen kanssa muodostavat energiatehokkaan energiajärjestelmän perustan Helsingissä.

Energiatehokkuutemme on yhteistuotannon ansiosta maailman huippua. Tavoitteenamme on edelleen parantaa energiantuotannon ja -jakelun tehokkuutta ja edistää asiakkaidemme energiansäästöä.

Kodin etäohjauspalvelu HIMA Kalasatamassa

Tulevaisuuden energiaratkaisut

Tulevaisuudessa uudet energiaratkaisut vähentävät energian kulutusta, tasaavat kulutushuippuja ja vähentävät päästöjä. Laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä, lisäämme sähköisen liikenteen palveluja ja tuotamme uusia palveluita asiakkaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Tarjoamme palveluita myös aurinkoenergian pientuotantoon.

Vuoden 2015 aikana Suvilahden aurinkovoimala valmistui, päätimme Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston rakentamisesta, kodin etäohjauspalvelu Kalasatamassa otettiin käyttöön, aloimme tarjota asiakkaillemme uusiutuvaa kaukolämpöä, selvitimme aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian käytön lisäämistä kaukolämpötaloissa sekä jatkoimme kysyntäjoustopalveluiden kehittämistä.

Lue lisää tuotekehityshankkeistamme.