Menu

Vastuullisuusraportti

Hyvä naapuri

Hyvä naapuruus tarkoittaa meille avointa viestintää ja yhdessä tekemistä. Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan hiilineutraalin tulevaisuuden luomiseen.

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi moniin ihmisryhmiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehtien ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla ja erilaisissa tapaamissa. Keväällä 2015 Hanasaaren voimalaitoksen avoimet ovet houkuttivat satoja energiantuotannosta kiinnostuneita tutustumaan voimalaitokseen.

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Kampin Energiatori on kohtaamispaikka

Keskustelua uusiutuvasta energiasta

Vuonna 2015 sidosryhmiämme kiinnostivat erityisesti uusiutuvan energian lisäämissuunnitelmat Helsingissä, sillä kaupunginvaltuusto päätti asiasta joulukuussa. Kerroimme selvittämistämme vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista monille kiinnostuneille sidosryhmille vuoden mittaan.

Myös vesivoiman kestävyys ja kalatiet keskusteluttivat. Tuotamme vesivoimaa Vanhankaupunginkosken Voimalamuseossa, jonka padon purkamisesta tehtiin aloite kaupunginvaltuustolle. Vaikka tavoitteenamme onkin lisätä uusiutuvaa energiaa, on voimalaitoksen tuotanto niin vähäistä, ettei sillä ole merkitystä energiantuotannossamme. Arviointi padon purkamisesta tulee tehdä teollisen kulttuurihistorian, kalatalouden ja virkistystoiminnan näkökulmasta.

Ideointia yhdessä

Vuoden mittaan keräsimme sidosryhmiltämme ideoita toimintamme kehittämiseen.

Uusiutuva energian
lisääminen Helsingissä
kiinnosti.

Järjestimme maaliskuussa 2015 työpajan, johon kutsuimme kaikkia meistä kiinnostuneita kehittämään yhdessä Helenin vastuullisuutta. Pajan tavoitteena oli saada ideoita vastuullisuustyömme kehittämiseen ja kokeilla, onko tällaisista avoimen yhteistyön työpajoista hyötyä vastuullisuuden kehittämisessä. Hyvän kokemuksen perusteella jatkamme työpajojen järjestämistä sidosryhmillemme. Keväällä 2016 keskustelimme yritysten ja kansalaisten roolista päästövähennystalkoissa.

Syksyllä 2015 kutsuimme vuorostamme yritysasiakkaidemme yritysvastuuasiantuntijoita tutustumaan toimintaamme. Tilaisuus oli suosittu ja energiantuotannon vastuullisuus selvästi kiinnosti, joten päätimme järjestää tilaisuuksia jatkossa säännöllisesti.

Osallistamme myös asiakkaita ja muita sidosryhmiämme tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen.

 

Päivitetty 28.6.2016