Menu

Vastuullisuusraportti

Vastuullinen työnantaja

Ensimmäinen vuosi yhtiönä toi mukanaan muutoksia henkilöstöön.

Työllistämme suoraan lähes 1200 ihmistä. Tavoitteenamme on olla innostava työnantaja.

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  • Tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Osaamisen kehittäminen ja osallistaminen
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Muutoksen tuulia

Helenin ensimmäinen vuosi yhtiönä, vuosi 2015, oli useiden muutosten aikaa. Muutokset vaikuttivat myös henkilöstöön.

Keväällä vahvistettiin Helen-konsernin uusi henkilöstöpolitiikka, jossa kuvataan henkilöstöjohtamisen keskeiset linjaukset. Helenissä henkilöstöjohtaminen perustuu Helenin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Henkilöstöpolitiikkamme perusta on toimiva ja vuorovaikutteinen yhteistoiminta henkilöstön kanssa.

Vuoden aikana valmistelimme työehtosopimusten muutosta Energiateollisuuden työehtosopimuksiin, joihin siirryttiin 1.1.2016. Uudet työehtosopimukset toivat mukanaan paljon paikallisesti sovittavia linjauksia, joita on valmisteltu ja joista on päätetty henkilöstön edustajien kanssa. Uudet työehtosopimukset linjaavat myös uudet palkkarakenteet, joita varten päivitämme vuoden 2016 aikana toimihenkilöiden ja työntekijöiden tehtävien vaativuusarvioinnit.

Johtamisjärjestelmämme uudistamisen myötä myös organisaatiorakenteemme uudistettiin vahvistamaan strategian toteuttamista. Organisaatiouudistus mahdollisti monille henkilöille uusia työtehtäviä ja sisäisiä siirtymisiä organisaation sisällä.

Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa henkilöstöön

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Hanasaaren voimalaitoksen toiminta päättyy viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Päätöksellä on luonnollisesti vaikutuksia myös henkilöstöön.

Tällä hetkellä Hanasaaren voimalaitosalueella työskentelee noin 250 heleniläistä, joiden työpaikkoihin voimalaitoksen sulkemispäätös vaikuttaa. Valmistautuminen muutoksiin aloitetaan heti vuonna 2016, jolloin henkilöstösuunnittelua mietitään pitkällä tähtäimellä.

Vuoden 2016 aikana täsmennämme tulevat osaamistarpeet ja arvioimme nykyisen henkilöstön osaamisen suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin. Aloitamme muutoksiin vastaavan systemaattisen osaamisen kehittämisen ja tarvittavat koulutukset hyvissä ajoin.

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä

 VakinaisetMääräaikaiset
2011 1256 59
2012 1219 66
2013 1200 50
2014 1170 64
2015 1113 59

Henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2015

 %
Johtamistehtävät 12
Asiantuntijatehtävät 42
Ammatti- ja
palvelutehtävät
10
Tekniset
ammattitehtävät
36
Muut 1