Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportista löydät tärkeimmät kohokohdat toimintamme vastuullisuudesta vuosi kerrallaan. Julkaisemme vastuullisuusraportin maaliskuussa.

Vastuullisuusraportti kansi.jpg

Vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuusraportti kertoo koko Helen-konsernin vastuullisuudesta ja sen johtamisesta sekä keskeisistä tapahtumista vuoden 2021 aikana.

Raportoimme vastuullisuudesta kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti soveltaen core-tasoa.

Raportin sisältö perustuu vuonna 2021 päivitettyyn olennaisuusanalyysiin ja vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuusohjelma perustuu Helenin keskeisten vaikutusten, sidosryhmien odotusten sekä liiketoiminnan tavoitteiden kannalta keskeisimpiin teemoihin.

Avaa Helenin vastuullisuusraportti 2021

Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutemme johtaminen perustuu Helenin strategiaan ja arvoihin, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään sekä konsernin vastuullisuuspolitiikkaan ja eettisiin toimintaperiaatteisiin.

Koska vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme, ylintä päätöksentekovaltaa vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä käyttää Helen-konsernin hallitus. Vastuullisuustyötämme koordinoi vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö. Käytännön vastuutyötä tehdään jokapäiväisessä työssä kaikissa toiminnoissamme.

Ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät tavoitteemme ovat osa yhteistä strategisen johtamisen mittaristoa sekä henkilöstön ja johdon tulospalkkausta. Seuraamme tavoitteiden toteutumista kuukausittain Helenin johtoryhmässä sekä toimintojen johtoryhmissä. Helen-konsernin hallitus seuraa etenkin strategisesti keskeisiä työterveys- ja turvallisuusasioita sekä hiilineutraaliustavoitteemme kehittymistä.

Vastuullisuuden johtaminen 2022.jpg

Olennaiset vastuullisuusteemat

Toteutimme toukokuussa 2021 sidosryhmädialogin kaikille avoimena verkkokyselynä. Saimme yhteensä 481 vastausta. Eniten vastauksia saatiin asiakkailtamme (36 %), työntekijöiltämme (30 %) sekä helsinkiläisiltä (13 %).

Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että keskeisintä Helenin vastuullisuuden kehittämisessä on hiilen polttamisesta luopuminen ja uusiutuvien vaihtoehtojen aktiivinen kehittäminen. Sidosryhmämme kokivat, että tärkeimpiä toimia hiilestä luopumisen tukemiseksi ovat hukkalämmön hyödyntäminen ja energian varastointi.

Rakensimme olennaisuusarvion pohjalta vastuullisuusohjelman vuosiksi 2022–2024.

olennaisuusmatriisi.jpg

Tuotteiden ja palvelujen elinkaari

1. Uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen
2. Toimitusvarmuus
3. Asiakaskokemus
4. Toimitusketjun vastuullisuus

Hiilineutraali energiajärjestelmä

5. Hiilineutraali tuotanto, tuotteet ja palvelut
6. Investoinnit hiilineutraaliin tuotantoon

Avoimuus ja läpinäkyvyys

7. Vuorovaikutus, yhteistyö ja läpinäkyvyys
8. Vastuullisuuden johtaminen ja raportointi

Vastuullinen työnantaja

9. Työntekijäkokemus
10. Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Luonnon monimuotoisuus

11. Vesivoima ja kalankulku
12. Lähipäästöjen minimointi
13. Bioenergian kestävvyys

Luomme arvoa vastuullisesti

Luomme toiminnallamme arvoa niin asiakkaillemme, yhteiskunnalle kuin omistajallemme Helsingin kaupungille. Pääomia tehokkaasti ja vastuullisesti hyödyntäen tarjoamme kilpailukykyistä energiaa ja hyvän digitalisoituvan asiakaskokemuksen sekä tuemme asiakkaitamme energiatehokkuudessa ja hiilineutraalisuustavoitteidensa täyttämisessä.

Pääomat

Henkilöstö

1015 energia-alan ammattilaista

Energialähteet

Kivihiili
Biomassa
Maakaasu
Vesi
Aurinko
Tuuli
Maalämpö
Uraani
Hukkalämmöt

Taloudellinen

Investoinnit hiilineutraaliin energiaan: 184 M€
Ostot yhteensä: 985 M€
Tase: 3 115 M€

Infrastruktuuri

Voimalaitokset ja lämpökeskukset
Sähköverkko
Kaukolämpöverkko
Jäähdytysverkko
Energiavarastot

Kumppaniverkosto

Polttoainetoimittajat, urakoitsijat ja palveluntuottajat
Yhteistyö ja yhteiskehittäminen hankekumppanien ja kasvuyritysten kanssa

Aineeton pääoma

Vahva brändi
Aktiivinen tuotekehitys
Sertifioidut ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät
Yrityskulttuuuri

Liiketoiminta

Olemme hiilineutraali energiayhtiö vuonna 2030.

Strategia

 • Rohkeampi ja ketterämpi
 • Parempaa tuottoa
 • Ratkaisuliiketoiminnan vahvistaminen
 • Kohti hiilineutraalia energiaa

Arvot

 • Maailmanluokan osaaminen
 • Ihmiseltä ihmiselle
 • Yhteistyön mestaruus
 • Pane tuulemaan

Tuotokset ja vaikutukset

Asiakkaat

 • Yli 550 000 asiakasta
 • Asiakaskokemus (EPSI rating)
 • Keskimääräinen keskeytysaika/asiakas: sähkö 4,7 min, kaukolämpö 2,54h, kaukojäähdytys 1,79 h
 • Toimitusvarmuus: 99,9991 %
 • Taloudelliset vaikutukset
 • Liikevaihto: 1318 M€
 • Liikevoitto: 82 M€
 • Maksetut palkat ja palkkiot yhteensä 64,1 M€
 • Maksetut verot: 155 M€

Sosiaaliset vaikutukset

 • Tapaturmataajuus
 • eNPS työntekijäkokemus
 • Start-up-verkoston tukeminen
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen energiamurroksessa

Tuotteet ja palvelut

 • Tuotettua sähköä 5834 GWh
 • Siirrettyä sähköä 4473 GWh
 • Kaukolämpöä 7490 GWh
 • Kaukojäähdytystä 200 GWh
 • Sähköinen liikenne
 • Aurinko ja tuuli
 • Uudet ratkaisut
 • Älykkäät kiinteistöt

Ympäristövaikutukset

 • CO2 päästöt: ominaispäästöt 284 g CO2/kWh
 • Kokonaispäästöt 2,78 milj. t CO2
 • Hiilineutraalin energian osuus: 32 %

Katso myös


Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmamme 2022–2024 on rakennettu vuonna 2021 toteuttamamme laajan sidosryhmädialogin pohjalta.


Ilmastotavoitteet

Teemme pitkäjänteistä ilmastotyötä. Olemme jo vuosien ajan rakentaneet kestävää ja huoltovarmaa energiajärjestelmää.


Biodiversiteetti