Menu

Helen Oy

Vastuullisuus

Toimimme ihmisten parissa. Kehitämme uusia ratkaisuja entistä puhtaampaan energiantuotantoon ja kestävämpään kulutukseen. Vastuullisuus lähtee meistä kaikista, kehittyy yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan.  

Hiilineutraali tulevaisuusTEEMME HIILINEUTRAALIA TULEVAISUUTTA

Ilmastonmuutos on todellisuutta. Sen hillitsemiseen ei ole vain yhtä toimivaa ratkaisua, vaan kyse on monien ratkaisujen yhdistämisestä. Näitä ratkaisuja haluamme etsiä ja kehittää avoimessa yhteistyössä. Helen tähtää hiilineutraaliin tulevaisuuteen – muunlaiselle tulevaisuudelle ei ole vaihtoehtoja.

HALUAMME MENESTYÄ

Vastuun kantaminen on tapa tehdä ja ylläpitää kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Menestyäksemme pitkällä aikavälillä meidän tulee huolehtia asiakkaiden luottamuksesta sekä henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. 

VASTUULLINEN TOIMINTA ON JATKUVAA ONGELMANRATKAISUA YHDESSÄ

Me kehitämme tuotantoamme jatkuvasti kestävämmäksi ja tehokkaammaksi. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja yhteistyökumppanit mukaan luomaan maailman parasta kaupunkienergiaa. 

 

 

Ympäristöpolitiikka

Tavoittelemme kestävää kehitystä, ympäristövaikutusten vähentämistä sekä avointa vuorovaikutusta. Toimimme ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti. 

VÄHENNÄMME YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIAMME

Energiantuotannon suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät savukaasupäästöistä. Vähennämme kaikesta toiminnastamme ympäristöön aiheutuvia vaikutuksia. Käytössämme on energiatuotannossa ja -jakelussa ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja toimistotiloissa Green Office -ympäristöohjelma.

HUOMIOIMME KAUPUNKIYMPÄRISTÖMME

Keskustelemme avoimesti sidosryhmiemme kanssa toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tavoitteenamme on esimerkillinen toiminta ja hyvä ympäristömielikuva. Koko henkilöstö on mukana ympäristötyössämme ja sitoutunut ympäristötavoitteisiimme.

EDISTÄMME ENERGIATEHOKKUUTTA

Huomioimme energiatehokkuuden koko energiaketjussa. Tehostamme energiantuotantoa ja -jakelua sekä neuvomme asiakkaitamme järkevään energiankäyttöön. 

Vastuullisuusraportti

Tämä sivusto on vastuullisuusraporttimme, joka on tarkoitettu kaikille meistä kiinnostuneille sidosryhmille. Se keskittyy vastuullisuustoimintamme kuvaamiseen - toimintamme taloudellisine tunnuslukuineen kuvataan vuosikertomuksessamme. Raportti kertoo toimintamme nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Raportoidut indikaattorit päivitämme vuosittain ja ne koskevat vuotta 2014. Erilaisten hankkeiden edistymisestä kerromme vastuullisuusraportissa pitkin vuotta - raporttimme on siis luonteeltaan jatkuvasti päivittyvä. Raportti on julkaistu 12.3.2015. Jos sivu on päivitetty tämän jälkeen, löydät päivityspäivämäärän sivun alareunasta. 

Ennen vuotta 2015 käsittelevä tieto koskee Helsingin Energian ja Helen-konsernin toimintaa, vuodesta 2015 alkaen Helen Oy:tä ja Helen-konsernia. 

Vastuullisuusraportti pdf-muodossa