Vastuullisuusraportti

Ympäristövastuu

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto. 

Ympäristövastuu Helenissä

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme, kun taas muiden ympäristövaikutusten vähentäminen on meille päivittäistä rutiinia ja toiminnan kehittämistä.

Ilmastoneutraali energia on yksi toimintamme painopisteistä. Ilmastoneutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Erityisesti kaupunkilaisten ja asiakkaiden rooli kasvaa.

Helenin viisi ratkaisua ilmastoneutraaliin energiatulevaisuuteen

Kaupunkilaisten rooli kasvaa.

Asukkaista tulee myös energiantuottajia, kun aurinko- ja sähkövarastoratkaisut sekä lämmityksen erilaiset hybridijärjestelmät yleistyvät. Vuonna 2018 lanseerasimme useita uusia palveluita niin yrityksille kuin kotitalouksillekin, muun muassa aurinkopaneelit ja sähkövaraston yhdistävän tuottajapaketin sekä kaksisuuntaisen kaukolämpömarkkinan mahdollistavan avoin kaukolämpö -palvelun.

Hukkalämmöt otetaan tehokkaammin kiertoon.

Tulevaisuudessa energiaa ei hukata, vaan se kierrätetään mahdollisimman hyvin.

Vuonna 2018 saimme valmiiksi Esplanadin lämpöpumppulaitoksen, jonka avulla kierrätämme asiakkaidemme ylimääräisen lämmön takaisin hyötykäyttöön. Lisäksi päätimme laajentaa Katri Valan lämpöpumppulaitosta.

Joustoa tarvitaan.

Tuotannoltaan sään mukaan vaihtelevan aurinko- ja tuulivoiman merkittävä lisääntyminen sähkömarkkinoilla tarvitsee rinnalleen erilaisia joustoja sekä energian tuotannossa että käytössä.

Vuonna 2018 päätimme suuren lämpövaraston rakentamisesta sekä toteutimme lämmön kysyntäjoustoon liittyvää tutkimus- ja kehityshanketta.

Fossiilisista siirrytään biotalouden kautta x-talouteen.

Biotalous on välivaihe siirryttäessä fossiilisista polttoaineista ilmastoneutraaliin tuotantoon.

Vuonna 2018 Salmisaaren pellettilämpölaitos valmistui. Lisäksi selvitimme lukuisia eri vaihtoehtoja fossiilisten polttoaineiden korvaamiselle.

Tutkimukseen, kehitykseen, koulutukseen ja innovaatioihin panostetaan.

Olemme mukana useissa tutkimusprojekteissa ja kokeiluissa.

Vuonna 2018 teimme yhteistyötä erilaisissa kasvuyritysyhteisöissä ja osallistuimme useisiin kehityshankkeisiin, kuten mySMARTlife, SysFlex ja FlexCHX.

Jaa: