Ympäristövastuu

Otamme vastuuta tulevaisuudesta ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali 2030. 

Ympäristövastuu Helenissä

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme.  Ympäristövaikutusten vähentäminen on meille päivittäistä rutiinia ja toiminnan kehittämistä. Hiilineutraaliuden eteen on tehty tietoisesti töitä jo useiden vuosien ajan.

Hiilineutraali energia on yksi toimintamme painopisteistä. Hiilineutraali energiantuotanto tarkoittaa tuotantoa, joka ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä. 

Isoa ja globaalia ilmastohaastetta ei ratkaista millään yksittäisellä teknologialla tai teolla, vaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan useita keinoja ja kaikkien panosta. Erityisesti kaupunkilaisten ja asiakkaiden rooli kasvaa.

Kerromme avoimesti ja aktiivisesti hiilineutraalin tulevaisuuden rakentamisesta.

Hiilineutraali 2030 -tavoite toteutetaan vaiheittain

Hiilineutraalius toteutetaan vaiheittain. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta, lisätä uusiutuvan energian osuus 25 prosenttiin ja puolittaa kivihiilen käyttö. Luovumme kivihiilestä vuonna 2029.

Kivihiilen käyttö lopetetaan vaiheittain: Hanasaaren voimalaitos suljetaan 1.4.2023 mennessä ja korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaareen rakennettavalla biolämpölaitoksella. Biomassan polttaminen on tarpeellinen välivaihe ja se nopeuttaa kivihiilen korvaamista. Biolämpölaitoksen valmistuttua Hanasaaren voimalaitos siirtyy vara- ja huippukäyttöön vuoden 2022 lopulla. Salmisaaren voimalaitosalue säilyy tärkeänä energiantuotantoalueena. Kivihiili korvataan vuoteen 2029 mennessä muilla energialähteillä, joiden selvitykset ovat täydessä vauhdissa. Keinoja on monia, esimerkiksi: hukkalämmöt, energian varastointi, maalämpö ja geoterminen energia. Energiajärjestelmä toimii yhteisenä alustana energiavirtojen hallinnassa ja energian kierrättämisessä.

Helen sitoutui ensimmäisenä suomalaisena energiayhtiönä asettamaan tieteeseen perustuvan päästövähennystavoitteen (Science Based Target). Päästölaskenta tulee perustumaan GHG-protokollaan eli CO2-päästöjen lisäksi huomioidaan myös muut kasvihuonekaasut, jotka lasketaan elinkaariperusteisesti. Tarkasteluun otetaan suorien piipunpääpäästöjen (scope 1) lisäksi toiminnasta syntyvät välilliset päästöt kuten kiinteistöjen ja liikkumisen (scope 2) sekä hankintojen päästöt (scope 3). 

Katso myös


Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Kehitämmekin asiakkaillemme uusia, entistä kestävämpiä energiaratkaisuja.


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on toimintamme perusedellytys.


Hiilineutraali energia

Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.


Ympäristövaikutukset

Energiantuotannon savukaasupäästöt ovat merkittävin ympäristövaikutuksemme.


Ilmastovaikutukset

Tavoitteenamme on vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä ja saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.


Energian alkuperä ja kestävyys

Energian alkuperä ja toimitusketju vaikuttavat ympäristöön ja kestävyyteen.