Ihmiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan ilmastoneutraalin tulevaisuuden luomiseen. Yhdistetään voimat ja tehdään uuden energia-aikakauden mahdollisuuksista totta.

Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa ympäristön lisäksi ihmisiin. Lämpö ja sähkö mahdollistavat elämän kylmässä pohjolassa, mutta voimalaitokset muuttavat maisemaa, kaupungissa risteileviä energiaverkkoja täytyy huoltaa ja korjata, sekä polttoainetta kuljettaa. Energiantuotanto kiinnostaa monia ja herättää jopa intohimoja.

Tavoitteenamme on kertoa toiminnastamme ja keskustella sen ympäristöön ja yhteiskuntaan aiheuttamista vaikutuksista avoimesti sidosryhmiemme kanssa. Esittelemme toimintaamme asiakaslehden ja verkkosivujen lisäksi muun muassa voimalaitosvierailuilla sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamissa. Koronapandemian aikana keskityimme etätapaamisiin ja virtuaalisiin esittelyihin.

Toimiaksemme vastuullisesti meidän täytyy tuntea sidosryhmämme ja niiden odotukset. Selvitämme sidosryhmiemme näkemyksiä tutkimusten ja tapaamisten avulla. Lisäksi saamme paljon palautetta eri kanavien kautta, mikä auttaa meitä toiminnan kehittämisessä. Keskitämme sidosryhmävuorovaikutuksen erityisesti ajankohtaisten teemojen ympärille ja meistä kiinnostuneisiin sidosryhmiin.

Kannustamme myös yrityksiä ja kumppaneita mukaan rakentamaan kestävää energiatulevaisuutta kanssamme. Helenin sijoitusyksikkö Helen Ventures auttaa Heleniä innovaatiokyvykkyydessä, kasvun vauhdittamisessa sekä uuden energia-aikakauden rakentamisessa. Helen Ventures sijoittaa 50 miljoonaa euroa energia-alan innovatiivisimpiin kasvuyrityksiin muun muassa sähköisen liikenteen, kiertotalouden, hiilineutraalin energiantuotannon sekä digitaalisten ratkaisujen. Vuonna 2020 Helen Ventures sijoitti kahteen kasvuyritykseen: saksalaiseen EcoG:hen sekä hollantilaiseen Gradyentiin.

Vuonna 2020 houkuttelimme uusia ideoita myös innovaatiohaasteen kautta.

Sidosryhmille toimitusvarmuus ja fossiilisista polttoaineista luopuminen tärkeää

Teimme vuonna 2018 ison sidosryhmien verkkodialogiselvityksen vastuullisuustyöstämme. Tärkeimmäksi Helenin vastuullisuustyössä koettiin fossiilisista polttoaineista luopuminen ja uusiutuvien energianlähteiden, erityisesti aurinkoenergian, käytön lisääminen sekä päästöjen vähentäminen.

Tärkeimmäksi teemaksi äänestettiin toimitus- ja huoltovarmuus. Kommenttien mukaan Helenin tulee huolehtia Helsingin ja osittain myös muun Suomen toimitusvarmuudesta sekä sähkön omavaraisuudesta. Myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton yhteydessä toimitusvarmuudesta huolehtiminen nähtiin tärkeänä.

Selvityksen tulokset vaikuttivat toimintamme kehittämiseen myös vuonna 2020. Käytimme selvityksen tuloksia Helenin olennaisten vastuullisuusteemojen valintaan sekä viestinnän, kuten vastuullisuusraportin, kehittämiseen. Teemme uuden laajan sidosryhmäselvityksen vuoden 2021 aikana.

Helenin sidosryhmät

Helenin sidosryhmät

Keskustelua kivihiilestä, bioenergiasta ja uusista tekniikoista

Vuonna 2020 sidosryhmiämme keskustelutti erityisesti kivihiilen energiakäytön lopettaminen ja bioenergian kestävyys sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan. Järjestimme vuoden 2020 aikana sidosryhmillemme keskustelutilaisuuksia virtuaalisesti. Jatkamme keskustelutilaisuuksien järjestämistä vuonna 2021.

Hallitus julkisti keväällä 2018 esityksen laista kivihiilen energiakäytön kieltämiseksi. Ehdotus herätti paljon kysymyksiä ja keskustelua muun muassa kivihiilen korvaamisen aikatauluista ja keinoista Helsingissä. Keskustelu jatkui vuonna 2020. Osallistuimme keskusteluun tuomalla konkreettisesti esiin Helenin ratkaisuja kivihiilen korvaamiseen. Pidimme perinteisen HelenLive-sidosryhmätilaisuuden virtuaalisena ja keskustelimme, kuinka mahdollistetaan uusi energia-aikakausi kaikille.

Keskustelu bioenergian kestävyydestä jatkui muun muassa EU:n bioenergian kestävyyskriteerien myötä. Bioenergian riittävyys, luonnon monimuotoisuus, hiilen sidonta ja elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset keskusteluttivat. Pidimme sidosryhmäwebinaarin biomassan energiakäytöstä ja biodiversiteetistä.

Biolämpölaitoksen rakentaminen Vuosaareen alkoi vuonna 2020. Kerroimme hankkeen etenemisestä blogissa. Tämä hanke ja aiemmin tehdyt investointipäätökset lämpöpumpuista ja energian varastoinnista mahdollistavat Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen.

Sekä Tattarisuon että Patolan alueiden energiakäyttöselvitykset etenevät Vuosaaren suunnittelun rinnalla ja mahdolliset päätökset niiden osalta tehdään myöhemmin. Uusia energianhuoltoalueita kuitenkin tarvitaan, energiantuotantomuodosta riippumatta.

Uudet tekniikat kiinnostavat laajalti. Järjestimme taloyhtiöille webinaarin energiansäästömahdollisuuksista. Keskustelua käytiin energiaremontista, älykkäästä kiinteistöstä ja maalämpöratkaisuista.

Tunnustusta brändin vastuullisuudesta

Sustainable Brand Index on Pohjoismaiden laajin vastuullisuusnäkökohtiin keskittyvä bränditutkimus, jossa selvitetään kansalaisten näkemyksiä yritysten vastuullisuudesta. Vuosina 2017 ja 2018 Helen oli tutkimuksessa alan vastuullisin toimija, mutta vuonna 2020 sijoituksemme oli alan toiseksi vastuullisin (2019: kolmas).

Tuloksiin vaikuttanee julkinen keskustelu kivihiilen polttamisesta vuonna 2029 voimaanastuvan käyttökiellon myötä ja sen korvaavista ratkaisuista. Helenin uudistetun strategian myötä vastuullisuus ja vastuullisuusviestintä on nostettu entistä tärkeämpään rooliin.

Läpinäkyvää ja avointa edunvalvontaa

Helenin yhteiskunnallinen vaikuttaminen perustuu arvoihin ja eettisiin toimintaperiaatteisiin. Tavoitteena on avoin dialogi. Vaikuttamistyötä tehdään seuraavissa järjestöissä:

 • Adato Energia Oy
 • Aikakauslehtien Liitto ry
 • Bioenergia ry
 • Climate Leadership Council ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finnish data center forum ry
 • Finnsecurity ry
 • Forum Virium Helsinki Oy
 • GBC Suomi ry
 • Green Net Finland ry
 • Helsingin Seudun kauppakamari
 • Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry
 • International Flame Research Foundationin Suomen kansallinen osasto ry
 • IT Service Management Forum Finland Ry
 • Kemianteollisuus KT ry
 • Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
 • ProCom Viestinnän ammattilaiset ry
 • Projektiyhdistys ry
 • PSK Standardisointiyhdistys ry
 • Pääomasijoittajat ry
 • RAKLI ry
 • SIAPWS Suomi ry
 • Sisäilmayhdistys ry
 • Startup Maria Oy
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
 • Suomen Automaatioseura ry
 • Suomen Lvi-Liitto SuLVI ry
 • Suomen Riskienhallintayhdistys ry
 • Suomen Voimalaitosyhdistys ry
 • Sähköinen liikenne ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Tietojohtaminen ry
 • Varalaite Ry
 • VGB PowerTech e.V. der Grosskraftwerksbetreiber
 • World Energy Council Finland ry

Jäsenmaksujen suuruus on yhteensä noin 340 000 € euroa vuonna 2020. Helen kuuluu EU:n avoimuusrekisteriin.

Katso myös


Vastuullisuuden johtaminen

Tavoitteenamme on olla markkinoiden vastuullisin toimija. Kehitämmekin asiakkaillemme uusia, entistä kestävämpiä energiaratkaisuja.


Ympäristövastuu

Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on ilmastoneutraali energiantuotanto.


Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on toimintamme perusedellytys.


Uuden energia-aikakauden ratkaisuja asiakkaille

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.


Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.