Vastuullisuusraportti

Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan rakentamaan puhtaampaa energiatulevaisuutta.

Näkyvä osa Helsinkiä

Voimalaitoksemme ja energian jakeluverkostomme ovat näkyvä ja välillä näkymätönkin osa Helsinkiä. Huomioimme kaupunkiympäristön niin uusien kohteiden suunnittelussa kuin vanhojen maisemoinnissa.

Kasvavaan ja kehittyvään Helsingin Kalasatamaan rakennettiin sähköasema, joka valmistui vuonna 2018. Sähköaseman keskeinen sijainti kulttuurillisesti tärkeän alueen keskellä asetti sähköasemalle korkeat arkkitehtuuriset vaatimukset, jotka huomioitiin aseman suunnittelussa. Sähköasemaa tulee ympäröimään graffitiaita, jolla asema kytkeytyy vielä paremmin ympäröivään kaupunkikuvaan.

Tuhannet jakokaapit ovat tärkeä osa sähkönjakeluverkkoa. Jakokaappitaiteella elävöitämme kaupunkikuvaa ja vähennämme kaappien töhrintää. Vuonna 2018 jatkoimme jakokaappien maalausprojekteja eri sidosryhmien kanssa. Toteutimme 11 maalausprojektia, yhteensä maalattiin yli 80 kaappia ja kaksi muuntamoa. Taidekaappeja on kaiken kaikkiaan jo yli 400 kappaletta.

Yrityskylässä energia-ala tutuksi

Olemme jo kuudetta vuotta mukana Yrityskylässä, joka on osa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n nuoriso-ohjelmaa. Yrityskylä on 6.-luokkalaisille tarkoitettu innovatiivinen yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Yrityskylä Helsinki-Vantaa tavoittaa vuosittain noin 8 000 lasta Helsingistä, Vantaalta ja Keravalta.

Yrityskylä-päivänä jokaisella oppilaalla on oma ammatti, jota hän hoitaa koko päivän ajan. Helenin pisteessä koululaiset oppivat paitsi energiayrityksen roolista yhteiskunnassa, myös energiansäästöstä.

Kannustamme energiansäästöön

Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa.

Vuoden 2018 aikana kerroimme energiasta, sen järkevästä käytöstä ja energia-alasta Energiatorilla ja voimalaitoksilla 3 500 ihmiselle (2017: 3 800).

Lahjoitimme energiansäästöviikon kunniaksi yli 70 kodin olosuhdemittaria Helsingin kirjastoihin kaupunkilaisten lainattaviksi.

Jatkossa keskitymme erityisesti asiakaslehden ja sähköisten kanavien kautta tapahtuvaan energianeuvontaan. Hyvä esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta on My2050-ilmastopeli, jonka kanssa aloitimme yhteistyökumppanuuden vuonna 2018. Erityisesti nuorille suunnattu elämyspeli on uusi ja innostava tapa tutustua ilmastonmuutokseen ja sen muokkaamaan tulevaisuuteen.

Jaa: