Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.

Näkyvä osa Helsinkiä

Voimalaitoksemme ja energian jakeluverkostomme ovat näkyvä ja välillä näkymätönkin osa Helsinkiä. Huomioimme kaupunkiympäristön niin uusien kohteiden suunnittelussa kuin vanhojen maisemoinnissa.

Helen Sähköverkon uusin sähköasema sijaitsee Suvilahdessa. Keskeisen sijainnin vuoksi aseman ulkoasuun panostettiin, ja rakennus voittikin vuoden metallijulkisivupalkinnon syyskuussa 2019. Sähköasemaa ympäröi kaikille avoin toukokuussa 2019 avattu graffitiaita, jonka ansiosta sähköaseman ulkoasu on alati muuttuva taideteos. Luvallisen maalauspaikan toivotaan vähentävän luvattomia graffiteja muualla Suvilahden alueella.   

Tuhannet jakokaapit ovat tärkeä osa sähkönjakeluverkkoa. Jakokaappitaiteella elävöitämme kaupunkikuvaa ja vähennämme kaappien töhrintää. Vuonna 2019 jatkoimme jakokaappien maalausprojekteja eri sidosryhmien kanssa. Toteutimme 12 maalausprojektia ja lisäksi annoimme lupia yksittäisten kaappien maalaamiseen; yhteensä maalattiin yli 110 kaappia. Taidekaappeja on kaiken kaikkiaan jo noin 500.

Vuonna 2019 kehitimme kaukolämpö- ja sähköverkkotyömaiden liikennejärjestelyjä yhdessä Helsingin polkupyöräilijöiden kanssa. Kesäksi palkkasimme tehtävään työmaapyöräilijän.  

YHDISTETÄÄN VOIMAT KAUPUNKILAISTEN KANSSA

Vietimme Yhdistetään voimat -päivää heinäkuussa kaupunkilaisten kanssa Allas Sea poolilla. Kerroimme Helenin hiilineutraali 2035 -tavoitteesta, keinoistamme tavoitteeseen pääsemiseksi sekä kaupunkilaisten mahdollisuuksista osallistua ilmastotalkoisiin.  

Naapureille pidimme avoimet ovet Vuosaaren voimalaitoksilla syyskuussa. Keskustelimme Helenin ja alueen tulevaisuuden suunnitelmista.

YRITYSKYLÄSSÄ ENERGIA-ALALLA

Olemme jo seitsemättä vuotta mukana Yrityskylässä, joka on osa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n nuoriso-ohjelmaa. Yrityskylä on 6.-luokkalaisille tarkoitettu innovatiivinen yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Yrityskylä Helsinki-Vantaa tavoittaa vuosittain noin 8 000 lasta Helsingistä, Vantaalta, Keravalta ja Pornaisista.

Yrityskylässä jokaisella oppilaalla on oma ammatti ja työ, jota hän hoitaa koko päivän ajan. Helenin pisteessä koululaiset oppivat paitsi energiayrityksen roolista yhteiskunnassa, myös energiansäästöstä. Tavoitteena on, että oppilas oivaltaa kestävän yhteiskunnan peruspilarit ja näkee palveluiden jakamisen, käyttämisen ja kierrättämisen merkityksen osana talouden toimintaa.

KANNUSTAMME ENERGIANSÄÄSTÖÖN

Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa.

Vuoden 2019 aikana kerroimme energiasta, sen järkevästä käytöstä ja energia-alasta Energiatorilla ja voimalaitoksilla ennätyksellisesti noin 4700:lle ihmiselle (2018: 3 500:lle).

Jatkossa keskitymme erityisesti asiakaslehden ja sähköisten kanavien kautta tapahtuvaan energianeuvontaan. Hyvä esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta on My2050-ilmastopeli, jonka kanssa jatkoimme yhteistyötä. Erityisesti nuorille suunnattu elämyspeli on uusi ja innostava tapa tutustua ilmastonmuutokseen ja sen muokkaamaan tulevaisuuteen.

Katso myös


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Erinomaista palvelua

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

Jaa: