Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.

Näkyvä osa Helsinkiä

Voimalaitoksemme ja energian jakeluverkostomme ovat näkyvä ja välillä näkymätönkin osa Helsinkiä. Huomioimme kaupunkiympäristön niin uusien kohteiden suunnittelussa kuin vanhojen maisemoinnissa.

Helen Sähköverkon uusin sähköasema sijaitsee Suvilahdessa. Sähköasemaa ympäröi kaikille avoin graffitiaita, jonka ansiosta sähköaseman ulkoasu on alati muuttuva taideteos. Luvallisen maalauspaikan toivotaan vähentävän luvattomia graffiteja muualla Suvilahden alueella.

Tuhannet sähkönjakokaapit ovat tärkeä osa sähkönjakeluverkkoa. Jakokaappitaiteella elävöitämme kaupunkikuvaa ja vähennämme kaappien töhrintää. Vuonna 2020 jatkoimme jakokaappien maalausprojekteja eri sidosryhmien kanssa. Toteutimme 7 maalausprojektia ja lisäksi annoimme lupia yksittäisten kaappien maalaamiseen. Yhteensä taidekaappeja toteutettiin lähes 140 ja niitä on nyt kaiken kaikkiaan jo yli 600.

Yhdistetään voimat kaupunkilaisten kanssa

Otamme kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan energiatulevaisuutta.

Kehitämme työmaitamme asiakas- ja kaupunkilaiskokemuksen parantamiseksi. Vuonna 2020 toteutimme työmaiden kehittämisprojektin asiakaslähtöisesti palvelumuotoilun keinoin. Kutsuimme kaupunkilaisia fokusryhmiin, joiden tavoitteena oli syventää ymmärrystä kaupunkilaisten kokemista työmaiden aiheuttamista haitoista ja viestinnällisistä tarpeista. Lisäksi järjestimme Helenin ja Helen Sähköverkon rakennuttajista ja urakoitsijoista koostuvan asiantuntijatyöpajan. Lopputuloksena oli viestinnän käsikirja sisältäen ohjeistuksen työmaiden opastukseen ja kyltitykseen. Helenin lämpö- ja jäähdytysverkkotyömaiden työmaaopas päivitettiin syksyllä 2020.

Helsingin kaupunki palkkasi katutyömaille laaduntarkkailijoita, jotka kiersivät kaikki Helsingin katutyömaat kahdesti kesän aikana. Laaduntarkkailijoiden mielestä yhteistyö Helenin kanssa oli hedelmällistä. Helenin työmaat olivat tarkkailijoiden mielestä jo valmiiksi muita paremmalla tasolla, ja saimme positiivista palautetta erinomaisista työmaakylteistä. Palautteiden pohjalta työmaita kehitetään entistä paremmiksi.

Yrityskylässä energia-ala tutuksi

Olemme olleet mukana vuodesta 2012 Yrityskylässä, joka on osa Taloudellisen tiedotustoimisto TAT:n nuoriso-ohjelmaa. Yrityskylä on 6.-luokkalaisille tarkoitettu innovatiivinen yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus. Yrityskylä Helsinki-Vantaa tavoittaa vuosittain noin 8 000 lasta Helsingistä, Vantaalta, Keravalta ja Pornaisista.

Yrityskylässä jokaisella oppilaalla on oma ammatti ja työ, jota hän hoitaa koko päivän ajan. Helenin pisteessä koululaiset oppivat paitsi energiayrityksen roolista yhteiskunnassa, myös energiansäästöstä. Tavoitteena on, että oppilas oivaltaa kestävän yhteiskunnan peruspilarit ja näkee palveluiden jakamisen, käyttämisen ja kierrättämisen merkityksen osana talouden toimintaa.

Koronatilanne vaikutti Yrityskylän toimintaan siten, että osa kyläpäivistä järjestettiin Yrityskylä-päivä koulussa -toteutuksena. Yrityskylä-päivä koulussa toimii jatkona luokan läpikäymälle Yrityskylän oppimateriaalille

Kannustamme energiansäästöön

Autamme asiakkaitamme säästämään energiaa. Vuoden 2020 aikana kerroimme energiasta, sen järkevästä käytöstä ja energia-alasta Energiatorilla ja voimalaitoksilla ennen koronapandemiaa noin 1200:lle ihmiselle. Pandemian aikana Energiatori oli suljettuna ja voimalaitoksille ei otettu ulkopuolisia vierailijoita. Toteutimme virtuaalivierailuja tuona aikana noin 400 henkilölle (2019: yhteensä 4700 vierailua).

Jatkossa keskitymme erityisesti asiakaslehden ja sähköisten kanavien kautta tapahtuvaan energianeuvontaan. Hyvä esimerkki uudenlaisesta lähestymistavasta on My2050-ilmastopeli, jonka kanssa jatkoimme yhteistyötä. Erityisesti nuorille suunnattu elämyspeli on uusi ja innostava tapa tutustua ilmastonmuutokseen ja sen muokkaamaan tulevaisuuteen. Suunnittelemme myös virtuaalivierailukierrosta.

Katso myös


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Uuden energia-aikakauden ratkaisuja asiakkaille

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

Jaa: