Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

vastuullinen työnantaja 2019

Työllistämme suoraan noin 990 ammattilaista energiaratkaisujen, sähkön, lämmön ja jäähdytyksen myynnin, siirron, kehityksen, tuotannon sekä kunnossapidon parissa. Henkilöstöjohtamisemme perustuu yhdessä laadittuihin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Huoltovarmuusyhtiönä Helen-konsernissa noudatettiin erityisiä turvallisuusohjeita koronaepidemian aikana.

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Ensiluokkainen ja arvojen mukainen johtaminen
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Systemaattinen strategisten kyvykkyyksien kehittäminen
  • Innostava ja idearikas työyhteisö
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstö tehtäväryhmittäin 2020

  %
Ylemmät
toimihenkilöt
46
Toimihenkilöt 34
Työntekijät 20

Helen-konsernin henkilöstömäärä

  Henkilöstö
2017 1144
2018 1080
2019 957
2020 992

Energia-ala elää voimakasta murrosta, mikä vaikuttaa myös johtamiseen ja henkilöstöön. Teemme uudistuksia pysyäksemme kilpailukykyisenä yrityksenä. Vuonna 2020 olemme palkanneet osaajia erityisesti ratkaisuliiketoimintaan kehittämään mm. alueellista uusiutuva energiaa, älykkäitä kiinteistöratkaisuita ja sähköistä liikennettä. Myös palvelumuotoilu- ja asiakaskokemusosaajia on tullut vuoden mittaan Helenille lisää.

Valmistaudumme muutoksiin mahdollisimman hyvissä ajoin, erityisesti henkilöstövaikutukset huomioiden. Käsittelemme muutokset aina henkilöstön edustajien kanssa.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Helenissä on palkittua maailmanluokan osaamista. Henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi on meille tärkeää. Panostamme tarkkaan valittujen strategisten kyvykkyyksien kehittämiseen unohtamatta operatiivisen toimintakyvyn ylläpitämistä.

Helenissä on mahdollista kehittää osaamista erilaisissa työtehtävissä muun muassa työssäoppimisen, valmennusten, verkko-oppimisen ja ohjauksen avulla. Edistämme sisäistä liikkuvuutta ja uramahdollisuuksia laajasti, esimerkiksi jo olemassa olevan osaamisen syventämisenä ja laajentamisena.

Helenin strategian mukaisesti panostamme johtamisen kehittämiseen muun muassa esihenkilöviestinnän sekä esihenkilövalmennusten keinoin. Lisäksi edesautamme esihenkilöiden verkostoitumista ja tarjoamme heille tukea muun muassa sisäisen coachingin keinoin.

Vuonna 2020 toteutimme Siqni-työntekijäymmärrystutkimuksen, jonka tulosten perusteella kehitimme Helenin kulttuuria työntekijäkokemusta edistäväksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen toimintatapa on meillä osa arkea. Yhdenvertaisessa työyhteisössä moninaista osaamista, kokemusta sekä erilaisia ominaisuuksia ja taitoja hyödynnetään laajasti. Johtaminen on oikeudenmukaista, osallistavaa ja kaikkia palvelevaa. Moninaisuus huomioidaan sekä osaamista arvostetaan ja kehitetään tasavertaisesti sukupuoleen ja taustaan katsomatta. Toimimme aktiivisesti syrjintää vastaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme tarkoituksena on varmistaa henkilöstömme tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista mm. henkilöstötilastojen ja henkilöstötutkimusten avulla sekä joka toinen vuosi tehtävällä palkkakartoituksella.

Vuoden 2020 aikana naisten osuus koko henkilöstössä kasvoi noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Helen Oy:n johtoryhmässä naisten osuus on 38 %.

Helen-konsernin sukupuolijakauma henkilöstöryhmittäin 2020 (2019)

  Mies Nainen
Ylemmät toimihenkilöt ja muut 461 hlöä (412) 65 35
Toimihenkilöt 336 hlöä (344) 60 40
Työntekijät 195 hlöä (201) 88 12
Koko henkilöstö 992 hlöä (957) 68 32

Helen-konsernin sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin 2019, %

  Mies Nainen
Esimies- ja johtotehtävät (144 hlöä) 79 21
Asiantuntijatehtävät (534 hlöä) 66 34
Ammattitehtävät (279 hlöä) 70 30
Koko henkilöstö (957 hlöä) 69 31

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden kehittämiseen. Hyvällä työturvallisuuden tasolla haluamme vaikuttaa henkilöstön työhyvinvointiin sekä työn tuottavuuden ja laadun paranemiseen. Pienetkin työturvallisuuden kehittämistoimet ovat Helenissä arvokkaita.

Vähennämme työtapaturmia ja pyrimme poistamaan tapaturmariskit mm. hyvällä perehdyttämisellä, töiden riskien arvioinnilla ja koko henkilöstön aktiivisella ja positiivisella työturvallisuusasenteella. Työmaillamme huolehdimme jokaisen työntekijän, myös urakoitsijoiden, työturvallisuudesta.

Vuonna 2020 työtapaturmataajuus eli työtapaturmia per miljoona työtuntia oli 7,53. Vuonna 2020 ryhdyimme tavoittelemaan ISO 45001 -sertifikaattia, työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmää osaksi toimintaamme.  Meille myönnettiin sertifikaatti joulukuun puolivälissä.

Turvallisuushavaintojen tarkoituksena on edistää työympäristön turvallisuutta. Kannustamme henkilöstöämme turvallisuushavaintojen tekemiseen, jotta voimme kehittää toimintaamme esimerkiksi ennaltaehkäisemällä vaaratilanteita sekä ottamalla käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja. Vain tunnistettuja vaaroja voidaan ehkäistä ja hallita sekä tieto ilmoitetuista onnistumisista välittää eteenpäin. Vaikka vuosi 2020 oli haastava koronaepidemian vuoksi ja suuri osa henkilöstöstä teki töitä etänä, niin erilaisia turvallisuushavaintoja tehtiin kuitenkin yli 2183 kappaletta.

Yhteistyötä opiskelijoiden kanssa

Haluamme varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa nostamalla energia-alan ja Helenin houkuttelevuutta työpaikkana. Teemme yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa esimerkiksi Järjestämällä teknisen ja kaupallisen alan opiskelijoille vierailuja voimalaitoksillemme ja palkkaamalla monialaisesti opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi. Pyrimme myös tarjoamaan lopputyöntekijöille mielenkiintoisia aiheita energia-alalta.

Katso myös


Ihmiset

Toimintamme vaikuttaa moniin ihmisiin. Haluamme luoda ja ylläpitää avointa keskusteluyhteyttä sidosryhmiimme.


Uuden energia-aikakauden ratkaisuja asiakkaille

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen, tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittäminen ja mutkaton palveluasenne ovat toimintamme perusta. 


Kaupunkilaiset

Me haluamme kaupunkilaiset, asiakkaat ja kumppanit mukaan vuorovaikutukseen ja yhteiseen toimintaan kanssamme.

Jaa: