Vastuullisuusraportti

Vastuullinen työnantaja

Teemme Helenissä merkityksellistä työtä: huolehdimme asiakkaidemme energiatarpeista ja kehitämme kestävämpää energiajärjestelmää.

   

Työllistämme suoraan noin 930 ammattilaista sähkön, lämmön ja jäähdytyksen myynnin, kehityksen, siirron, tuotannon sekä kunnossapidon parissa. Vuonna 2018 henkilömäärä laski edelliseen vuoteen nähden toiminnan tehostumisesta ja eläköitymisistä johtuen.

Henkilöstöjohtamisemme perustuu Helenin arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. 

Henkilöstöjohtamisen pääperiaatteemme ovat:

  • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  • Tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja esimiestyö
  • Strategiaa toteuttava henkilöstösuunnittelu
  • Kannustava ja oikeudenmukainen palkkaus ja palkitseminen
  • Osaamisen kehittäminen ja osallistaminen
  • Innostava ja idearikas työyhteisö
  • Terveellinen ja turvallinen työpaikka

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2018

  %
Esimies- ja johtotehtävät 15
Asiantuntijatehtävät 54
Ammattitehtävät 31

Helen Oy:n ja Helen Sähköverkko Oy:n henkilöstömäärä

  Henkilöstö
2014 1234
2015 1172
2016 1122
2017 996
2018 936

Energia-ala elää voimakasta muutosta, mikä vaikuttaa myös johtamiseen ja henkilöstöön. Muutokset ovat jatkuvia ja pyrimme valmistautumaan niihin mahdollisimman hyvissä ajoin, erityisesti henkilöstövaikutukset huomioiden. Käsittelemme muutokset aina henkilöstön edustajien kanssa.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi on meille tärkeää.

Monipuolisen toiminnan ansiosta Helenissä on mahdollista kehittää osaamista erilaisissa työtehtävissä koulutusten, verkko-oppimisen, työssäoppimisen ja ohjauksen avulla. Tavoitteenamme on myös edistää sisäistä liikkuvuutta ja uramahdollisuuksia laajasti, esimerkiksi osaamisen syventämisenä ja laajentamisena.

Helenin strategian mukaisesti panostimme johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen. Vuonna 2018 toteutimme 360-arvioinnin kaikille esimiehille. Arvioinnin kokonaistulos, johtamisindeksi, parani huomattavasti ja oli merkittävästi Suomen verrokkiaineistoa parempi. Kehitystä tapahtui kaikilla arvioiduilla johtamisen alueilla.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Tavoitteenamme on tapaturmaton Helen, jossa kaikki osallistuvat työturvallisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Vähennämme työtapaturmia ja pyrimme poistamaan tapaturmariskit mm. hyvällä perehdyttämisellä, töiden riskien arvioinnilla ja koko henkilöstön aktiivisella ja positiivisella työturvallisuusasenteella. Työmaillamme huolehdimme jokaisen työntekijän, myös urakoitsijoiden, työturvallisuudesta.

Vuonna 2018 työtapaturmataajuus parani edellisvuodesta. Helen Oy:ssä vähintään yhden päivän poissaoloon johtava työtapaturmataajuus oli 5,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Helen Sähköverkko Oy:n työtapaturmataajuus oli 5,0.

Työtapaturmataajuus, Helen Oy

  Vähintään yhden päivän poissaoloon johtavia tapaturmia/milj. työtuntia
2014 9.2
2015 4.8
2016 8.2
2017 8.2
2018 5.8
tavoite 4.0

Kannustamme henkilöstöämme vaara- ja läheltäpiti-ilmoitusten tekemiseen, jotta voimme ennaltaehkäistä työtapaturmia. Vuonna 2018 erilaisia turvallisuushavaintoja tehtiin 1400 kappaletta. Panostimme erityisesti havaintojen käsittelyaikojen lyhentämiseen, mutta jäimme hieman tavoitteesta. Vuonna 2019 tavoitteenamme on tehdä 1500 turvallisuushavaintoilmoitusta.

Turvallisuushavainnot, Helen Oy

  Kappaletta
2015 1505.0
2016 1575.0
2017 1865.0
2018 1400.0
Tavoite 2000.0

Turvallisuushavaintojen käsittely määräajassa 

  %
2015 88
2016 88
2017 95
2018 90
Tavoite 95

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen toimintatapa on meillä osa arkea. Yhdenvertaisessa työyhteisössä moninaista osaamista, kokemusta sekä erilaisia ominaisuuksia ja taitoja hyödynnetään laajasti.

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme tarkoituksena on varmistaa henkilöstömme tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu yksilöllisyyden ja moninaisuuden huomioiden. Seuraamme yhdenvertaisuuden toteutumista mm. henkilöstötilastojen ja henkilöstötutkimusten avulla sekä joka toinen vuosi tehtävällä palkkakartoituksella.

Vuoden 2018 aikana naisten osuus koko henkilöstössä kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä.

Sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin 31.12.2018, % 
Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy

  Mies Nainen
Esimies- ja johtotehtävät (144 hlöä) 83 17
Asiantuntijatehtävät (507 hlöä) 67 33
Ammattitehtävät (285 hlöä) 71 29
Koko henkilöstö (936 hlöä) 70 30

  

YHTEISTYÖTÄ OPISKELIJOIDEN KANSSA

Haluamme varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa nostamalla energia-alan ja Helenin houkuttelevuutta työpaikkana. Teemme yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten kanssa. Järjestämme teknisten alojen opiskelijoille vierailuja voimalaitoksillemme ja otamme alan opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ja harjoittelijoiksi.

Jaa: