Porvoon Muistiluotsin toimiston avajaiset eli tuparit!

8.8.2018 @ Porvoon Muistiluotsin toimistolla ja sään salliessa taloyhtiön kauniilla pihalla., Kaivokatu 13, Porvoo

Hakemus: 1500 €

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä
maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, jotka
tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen.
Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden
ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden ja hyvän
elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntansa
verkostoissa. Muistiluotseissa
vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin
liittyvää vapaaehtois-
ja vertaistoimintaa sekä
varmistetaan muistisairaiden ja
läheisten äänen kuuluminen.

SUOMESSA ON ARVIOLTA
193 000 MUISTISAIRASTA,
JA VUOSITTAIN DIAGNOOSIN SAA
NOIN 14 500 HENKILÖÄ.
MUISTISAIRAUDET KOSKETTAVAT
MAASSAMME JOPA
1,6 MILJOONAA IHMISTÄ.
Muistisairaudet koskettavat kaikkia – asenne ratkaisee. Muistisairauksiin on liittynyt perinteisesti kielteinen leima ja syrjivät asenteet ovat heikentäneet muistisairauksia sairastavien ihmisten hyvinvointia. Vaikka tieto ja ymmärrys muistisairauksista ja niiden hoitomahdollisuuksista on lisääntynyt nopeasti, kielteiset asenteet eivät ole muuttuneet yhtä nopeasti. Asenneilmapiiriä on muutettava, jotta muistisairaat ihmiset voivat olla yhteiskunnan yhdenvertaisia jäseniä, elää 11 mielekästä elämää ja saada ajoissa tarvitsemaansa tukea sekä kuntoutumista edistäviä hoitoa ja palveluja. Me haluamme lisätä muistisairaiden ja heidän perheidensä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta!

Twitter

#muistiluotsi #muistiystävällinensuomi #tayttaelamaa #asenneratkaisee #energiaaelamaan

WWW

http://www.alzhki.fi/helsingin-ja-ita-uudenmaan-muistiluotsin-toiminta-alkaa-porvoossa-ja-sipoossa/

Jaa

17

Tykkää tämä tapahtuma voittoon

Muut tapahtumat

YHTEISTYÖSSÄ:

Radio Nova