Säännöt

1. Maailman parasta kesäenergiaa -stipendikilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Helen Oy yhteistyössä Bauer Median kanssa (jäljempänä "järjestäjät").

2. Osallistuminen

Tapahtumajärjestäjä voi hakea Maailman parasta kesäenergiaa -stipendiä osoitteessa helen.fi/kesäenergiaa täyttämällä osallistumishakemuksen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä Helenin asiakkuutta eikä tuotteen tai palvelun ostamista.

Kilpailuun voi osallistua 18 vuotta täyttäneet yksityishenkilöt tai tapahtuman edustajat. Osallistumista varten hakijan tulee esitellä tapahtuma, jota varten stipendiä haetaan. Tapahtuman, jolle stipendiä haetaan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Se järjestetään vuoden 2018 aikana.
  • Se järjestetään Suomessa.
  • Se on julkinen tapahtuma.

Stipendi voidaan maksaa myös tapahtumalle, johon osallistumisesta peritään pääsymaksu ja jonka osallistujamäärä on rajoitettu. Stipendi maksetaan voittajan ilmoittamalle pankkitilille. Stipendi voidaan maksaa yksityishenkilölle, yhdistykselle tai yritykselle. Osallistuneiden yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Kilpailuun osallistuneita hakemuksia voidaan käsitellä Radio Novan ohjelmissa ja niitä voidaan jakaa järjestäjien viestintä- ja sosiaalisen median kanavissa.

3. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 28.5.2018–2.8.2018. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Stipendien jako ja palkintokriteerit

Maailman parasta kesäenergiaa -stipendejä jaetaan viikottain viikosta 25 alkaen. Stipendien jakamisesta päättää järjestäjien valtuuttama raati. Yhden viikon aikana voidaan jakaa useampi stipendi tai olla jakamatta yhtään stipendia. Kaikki stipendit jaetaan kuitenkin 2.8.2018 mennessä.

Raati painottaa valinnassaan muun muassa seuraavia asioita:

  • hakemusten saamien peukutusten määrää
  • hakemusten ja tapahtumien suosiota sosiaalisessa mediassa
  • tapahtuman kaupunkikulttuurista arvoa ja monipuolisuutta
  • Suomen kesään sopivaa energistä ja hulvatonta meininkiä

Yhden stipendin arvo on 1 500 euroa. Yhdelle tapahtumalle voidaan myöntää yksi stipendi. Stipendi maksetaan välittömästi päätöksentekoa seuraavalla viikolla siten, että voittaja saa Helen Oy:ltä rahasiirtona pankkitililleen 1 500 euroa. Palkintojen arvo on yhteensä 15 000 euroa. Helen Oy ei vastaa palkintojen mahdollisista veroseuraamuksista.

5. Palkinnon lunastus, ehdot ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet stipendin lunastamisesta ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eivätkä järjestäjät vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai voittoilmoitusta tai stipendiä ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa stipendiä voittajalle. Järjestäjä ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä voittajiin sähköpostin tai puhelimen kautta ja pyytää voittajan yhteystietoja.

Tapahtuman järjestäjä vastaa tarvittavista lupa-asioista. Mikäli tapahtuma ei puutteellisten asiakirjojen vuoksi toteudukaan, ei stipendiä voida myöntää. 

Stipendi on tapahtumakohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta stipendiä tai vaatia luovutettuja stipendejä takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Stipendin vastaanottanut tapahtuma sitoutuu seuraavaan:

  • Järjestäjät voivat lähettää tapahtumapaikalle toimittajan ja kuvaajan taltioimaan tapahtumaa.
  • Taltiointeja saa käyttää järjestäjien omassa markkinoinnissa.
  • Tapahtumanjärjestäjä sitoutuu antamaan tapahtumissaan näkyvyyttä Helenille erikseen sovitulla tavalla.

6. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

7. Rekisteriseloste

Laatimispäivä:
24.5.2018

Rekisterin pitäjä:
Helen Oy 

00090 HELEN 

Y-tunnus 2630573-4

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Mira Alhonen
viestinta@helen.fi

Rekisterin nimi:
Helen Oy:n Maailman parasta kesäenergiaa -osallistujarekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään Maailman parasta kesäenergiaa -stipendikilpailuun osallistumista varten. 

Rekisterin tietosisältö:
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Tarkempaa tietoa Helenin rekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä

YHTEISTYÖSSÄ:

Radio Nova