• Asiakaspalvelumme palvelee normaalisti verkossa ja puhelimitse, asiakaspalvelupiste Helsingin Kampissa on toistaiseksi suljettu.

Kumppanuuksien arviointi

Tällä sivulla käydään läpi kumppanuusmarkkinoinnin kriteerit ja arvioidaan potentiaalisten kumppaneiden soveltuvuus. 

Helenin markkinointiyhteistyökumppanit valitaan puhtaasti kaupallisin perustein. Toteutamme ainoastaan kumppanuuksia, joista saadaan aitoa synergiaa. Kumppanuuksien lähtökohtana on aina brändilupaus Yhdistetään voimat. 

Mitä suurempi kaupallinen potentiaali kumppanuudessa on, sitä enemmän siihen voi investoida aikaa, rahaa ja resursseja. Suuria kumppanuuksia voi olla yhtä aikaa vain rajallinen määrä.

Markkinointiyhteistyön edellytykset

Kriteereistä tulee täyttyä vähintään kohdat 1 ja 2.  

Jos ehdoista 3-6 täyttyy vain yksi tai ei yhtään, kyseessä on sponsorointi, ei kumppanuus. Ohjaa sponsorointipyynnöt osoitteeseen helen.fi/sponssi. Hakemukset käsitellään markkinoinnissa.

On vain kannattavia tai huonoja kumppanuuksia. Yhteistyön arvo pitää voida laskea auki euroiksi, kontaktihinnoiksi, liidihinnoiksi, potentiaaliseksi myynniksi tai brändiarvon kehittämiseksi, ja niitä pitää pystyä mittaroimaan kumppanuuden aikana. Näistä laskelmista paljastuu yhteistyön järkevyys ja mittakaava, kun niitä verrataan vaihtoehtoihin. Ei siis ole olemassa ”must have” kumppanuuksia.

Vähintään kahta kolmesta, mutta mielellään kaikkea kolmea yhtä aikaa.

Kumppanuuden tulee tuoda ratkaisuita tai uusia arvokkaita näkökulmia asiakkaalle. Kumppanin brändin tulee olla arvostettu asiakkaiden silmissä.

Onko kumppanuudessa toiselle osapuolelle muutakin hyötyä kuin raha tai ilmainen sähkö? Jos ei, kyseessä ei ole aito yhteistyö vaan mediamyynti tai sponsorointi.

Pelkästään Helsinkiin sidottu yhteistyö vahvistaa vanhaa mielikuvaa stadilaisesta Helenistä, vaikkakin vierailijat olisivat kaikkialta Suomesta. Data osoittaa, että stadilaisuuden vahvistamiseen ei kannata investoida euroja, sillä Helenin tunnettuus Helsingissä on lähes 100 %, ja tämä mielikuva haittaa kaupantekoa muualla Suomessa.

Synnyttääkö kumppanuus uuden tuotteen, palvelun tai elämyksen? Ideaalitilanteessa kumppanuus on enemmän kuin osiensa summa.

Kumppanuuden arviointilomake

Seuraavien kysymysten avulla arvioimme kumppanuuden arvon ja kannattavuuden Helenille. Täytä lomake mahdollisimman oikeilla ja varmistetuilla tiedoilla ja datalla. Kumppanuuden potentiaali arvioidaan markkinoinnissa.

Brändin arvo ja asiakaskeskeisyys

Kumppanin hyvämaineisuuden tulee olla kolmannen osapuolen validoimaa, esim. Maine-tutkimus, media- tai tutkimustoimiston toteuttama tutkimus tai artikkeleiden ja uutisten sävy mediaseurannan tutkimana.

Brändillinen potentiaali

Mitä Helenin brändiattribuutteja kumppani vahvistaa nopeasti ja selkeästi? Kuinka paljon kumppanin brändillä on kannattajia tai asiakkuuksia ja auttaako se meitä vahvistamaan Helenin tunnettuutta tai rakentamaan mielikuvaa haluttuun suuntaan sellaisissa kohderyhmissä, joita meidän on kenties muuten vaikea tavoittaa? Onko kumppanin brändi valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu? Toimiiko kumppani vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti?

Vastaamalla kysymyksiin varmistamme kumppanuuden rakentavan Helenin brändiä strategisesti oikeaan suuntaan.

Markkinoinnillinen potentiaali

Markkinoinnillinen potentiaali perustuu kumppanin tarjoamaan näkyvyyteen Helenin brändiä rakentavassa ympäristössä. Sen arvo määrittyy kontaktien määrällä ja näkyvyyden laadulla. 

Mediatoimisto laskee kumppanuuden arvon. Onko tarjolla oleva näkyvyys mahdollista saada samaan hintaan tai jopa halvemmalla mediaostoilla?

Vastaamalla kysymyksiin voimme arvioida kumppanin tarjoaman kontaktihinnan, kohderyhmän, kiinnostavuuden ja myyntipotentiaalin.

Myynnillinen potentiaali

Myynnillisesti kiinnostavalla kumppanilla on Heleniä kiinnostavia asiakkaita, ja kumppanuus avaa meille mahdollisuuden myydä tuotteitamme kumppanin myyntikanavissa.

Parhaimmillaan myyntiyhteistyö tuottaa uusia, kumppanin kanssa yhdessä heidän asiakkailleen brändättyjä tai räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Nämä uudet tuotteet tai palvelut synnyttävät asiakkaille uutta arvoa.

Kumppanuuden arvo Helenille määrittyy myyntipotentiaalista ja arvioiduista tuotoista.

Vastaamalla kysymyksiin voimme arvioida myyntipotentiaalin ja ROI:n.