Määräaikainen sähkösopimus, ennakkotilaajan etu, sopimusehdot

Sähkön myyntihinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Sopimus astuu voimaan jakeluverkonhaltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan, kuitenkin:

  • Jos kyseessä on uusi sopimus tai muutto: Helsingissä, Espoossa tai Carunan verkkoalueella, saat sähkösopimuksen aloituksen samalle päivälle maksutta. Maksuton sopimuksen aloitus onnistuu kaikkialla Suomessa viimeistään kahden arkipäivän kuluttua tilauksesta. Muualla Suomessa sopimuksen aikaisin aloitusaika ja mahdollinen sähkön kytkentämaksu vaihtelevat paikallisen sähköverkkoyhtiön mukaan.
  • Jos kyseessä on myyjänvaihto tai sopimustyypin vaihto, voi sopimus alkaa aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua tilauksesta. Mikäli asiakkaan voimassaoleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan.

Kun tilaus on astunut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse. 

Määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kulloinkin voimassa olevan julkisen hinnaston mukaisesti siten, että irtisanomisaika asiakkaan puolelta on 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Mikäli käyttöpaikka muuttuu toiseksi kiinteähintaisen jakson aikana sovitaan sopimuksen siirtymisestä asiakkaan uuteen osoitteeseen. 

Sopimukseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkön myyntiehtoja SME2014  tai sähkön toimitusehtoja STE2019 ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa.   

Sopimuksen sähkö on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A.

Sopimus tulee voimaan tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei huomauta vahvistuksen sisällöstä kolmen viikon kuluessa tämän vahvistuksen päiväyksestä. Lisää tietoa energiakuluttajien oikeuksista löytyy osoitteessa: www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan. 

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/henkilötiedot.

 

PERUUTTAMISLOMAKE (Ennakkotilaajan etuhinta)

(Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa sopimuksen.)


Vastaanottaja:                     Helen Oy
                                           Kampinkuja 2
                                           00090 HELEN

 

Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sähkösopimuksen, joka koskee seuraavien seuraavan palvelun suorittamista:

Tilauspäivä * __________________________________________________________________

Asiakkaan nimi * _______________________________________________________________

Käyttöpaikan katuosoite * ________________________________________________________

Käyttöpaikan postiosoite * ________________________________________________________

Käyttöpaikan numero * __________________________________________________________

Puhelinnumero _______________________________________________________________

Sähköpostiosoite _____________________________________________________________

* Pakollinen tieto

 

 

___________________________________________________________________________

Aika ja Paikka

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Asiakkaan allekirjoitus (ja nimenselvennys)