Markkinahintasähkö heinähinta, tilausehdot

Aloitusjakson hinta 3,98 c/kWh on voimassa 31.7.2018 asti. Tämän jälkeen tuotteen kuukausittainen energiahinta määräytyy Nasdaq Commodities -sähköpörssin noteerauksista.

Kuukausittaisen energiahinnan määräytymisperiaate (esimerkkinä huhtikuu 2018): Huhtikuun hinta ilmoitetaan asiakkaille 15.3. Hinta määräytyy huhtikuun kuukausituotteiden päätöskurssien noteerauksista 15.2. -14.3. väliseltä ajalta sekä marginaalista. Systeemihintatuotteen (ENOAFUTBLMAPR-18) päätöskurssien keskiarvo ja alue-erotuotteen (SYHELAFUTBLMAPR-18) päätöskurssien keskiarvo lasketaan yhteen ja tähän lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali (0,56 c/kWh, sis. Alv 24 %).

Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan www.helen.fi/markkinahintasahko -sivulla edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä, jolloin päätöskurssien keskiarvojen laskentajakso muuttuu vastaavasti.

Tuotteen perusmaksu on 0 € 31.12.2018 saakka. Tämän jälkeen perusmaksu on 3,93 €/kk.

Tuote on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A. 

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helen Oy:n yleisiä hinnastoja. Helen Oy voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelu ei ole sellainen hinta- tai sopimusehtomuutos, josta asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. Helen Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta pörssihintasidonnaista sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen sopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, minkä lähetämme sopimusvahvistuksen mukana, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan. 

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/asiakasrekisteri ja helen.fi/henkilötiedot.