Markkinahintasähkön sopimusehdot

Markkinahintasähkö-tuotteen kuukausittainen energiahinta määräytyy Nasdaq Commodities -sähköpörssin noteerauksista.

Hinnanmääräytymisperiaate (esimerkkinä kesäkuu 2015): Kesäkuun hinta ilmoitetaan asiakkaille 15.5.

Hinta määräytyy kesäkuun kuukausituotteiden päätöskurssien noteerauksista 15.4. - 14.5. väliseltä ajalta sekä marginaalista. Systeemihintatuotteen (ENOMJUN) päätöskurssien keskiarvo ja alue-erotuotteen (SYHELJUN) päätöskurssien keskiarvo lasketaan yhteen ja tähän lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja marginaali.

Periaate esitetään sivulla Hinnan muodostumisen periaate.

Kuukausihintamuutokset ilmoitetaan www.helen.fi/markkinahintasahko -sivulla edellisen kuukauden 15. pv tai sitä edeltävänä arkipäivänä, jolloin päätöskurssien keskiarvojen laskentajakso muuttuu vastaavasti.

Tuote on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A. Tuote ovat saatavilla käyttöpaikkoihin, joissa sähkönkäyttö mitataan ja rekisteröidään tunneittain.

Sopimus ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Sopimus on asiakkaan puolesta irtisanottavissa kahden viikon irtisanomisajalla. Mikäli tuntimittaustietoja ei ole käytettävissä, Helen Oy:llä on oikeus käyttää tyyppikuormituskäyrän avulla laskettua kuukausikeskihintaa laskutuksessa.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helen Oy:n yleisiä hinnastoja.

Helen Oy voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelu ei ole sellainen hinta- tai sopimusehtomuutos, josta asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, minkä lähetämme sopimusvahvistuksen mukana, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Asiakastiedot ja tietosuoja

 Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/henkilötiedot.