Hero section.png

Tunne energiasi Oma Helenin avulla

Oma Helen on uusi tapa seurata, käyttää ja tuottaa energiaa arjessa. Energiamurroksen keskellä palvelu tekee energiasta tuttua ja helposti lähestyttävää ja auttaa ymmärtämään omien energiavalintojen merkityksen - niin oman talouden kuin ympäristönkin kannalta. Oma Helen vie käyttäjän uusien energiaratkaisujen äärelle - kuluttaja voi ryhtyä tuottajaksi ja seurata omaa tuotantoaan mobiilisovelluksessa. Energiasuureet muuttuvat palvelussa oivalluttaviksi arjen datavisualisoinneiksi jotka avaavat uusia näkökulmia omaan energiaan.

Oma Helen on Suomen suosituin energiapalvelu. Sen helposti ymmärrettävä tapa seurata oman energian kulutusta, tuotantoa ja kustannuksia on saanut jo lähes 200 000 suomalaista ottamaan palvelun käyttöönsä. Tuhannet ihmiset käyttävät palvelua päivittäin.

Case: Tunne energiasi Oma Helenin avulla Know your energy with Oma Helen

Categories: Best Mobile Service, Best Web Service, Best Use of Data Year

Vuosi: 2021

Lataa sovellus

Kirjaudu selainpalveluun

Oma Helen web

 

180 600

REKISTERÖITYNYTTÄ KÄYTTÄJÄÄ  2021 LOPPUUN MENNESSÄ 

13 900

ASIAKASKESKUSTELUA OMA HELENISSÄ VUONNA 2021 

4,12

OMA HELENIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS
(CSAT) VUONNA 2021

Haaste

Energia-ala on globaalisti valtavassa murroksessa. Ilmastonmuutos pakottaa siirtymään ympäristön kannalta kestävämpiin tuotantomuotoihin, mutta toisaalta energiantarve ei katoa mihinkään. Energiayhtiöt eivät voi tehdä muutosta yksin, vaan asiakkaiden – yritysten ja yksittäisten ihmisten – täytyy myös haluta sitä. Siksi muutos tehdään yhdessä. Isot energiayhtiöt, kuten Helen, ovat murroksen eturintamassa ja entistä tiedostavampien kuluttajien odotukset niitä kohtaan kasvavat koko ajan. Energia, sen kulutus ja tuotanto eivät perinteisesti ole olleet erityisen helposti lähestyttäviä aihepiirejä ja niiden seuranta on rajoittunut lähinnä todella perehtyneisiin kuluttajiin ja vaatinut viitseliäisyyttä. Oma Helen on keskeinen työkalu tässä siirtymässä.

Ratkaisu

Oma Helen tekee omasta energiasta helposti ymmärrettävää ja mielenkiintoista. Se mahdollistaa käyttäjilleen aktiivisen toimijan roolin osana energiamurrosta. Palvelun käyttäjien on sen tarjoaman tiedon avulla huomattavasti muita helpompi vaikuttaa omaan energiankäyttöönsä ja tehdä niin ympäristöä kuin omaa talouttaan hyödyttäviä valintoja. Palvelu tavoittaa niin suuren joukon ihmisiä, että yksittäisten käyttäjien pienistäkin teoista kertyy iso vaikutus. Oma Helen kannustaa aktiivisesti käyttäjiään kiinnittämään huomiota energiankäyttöönsä monipuolisella seuranta- ja vertailutiedolla, sekä suosittelee käyttäjilleen puhtaampia sähkösopimuksia tai tapoja tuottaa itse osa omasta energiasta.

Oma data palvelun keskiössä

Asiakas saa palvelun kautta ulottuvilleen kuluttamansa ja tuottamansa energian datan tunnin tarkkuudella. Data on asiakkaan käytössä yhtä nopeasti kuin Helenilläkin.

Oma Helen tuo tarjolle kaiken asiakkaan energiadatan, oli se sitten kulutusta tai tuotantoa, ja yhdistää nämä yhteen visuaaliseen näkymään. Se kertoo käyttäjille kuinka suuri määrä ja osuus heidän kuluttamastaan energiasta on ostettu sähköverkosta, kuinka paljon itse tuotetusta aurinkoenergiasta on käytetty heti ja kuinka suuri osa varastoitu virtuaaliakkuun myöhempää kulutusta varten ja kuinka paljon ylituotantoa on myyty takaisin sähköverkkoon.

Datan pohjalta käyttäjälle havainnollistetaan omaa energiankäyttöä suhteessa omaan aiempaan kulutukseen ja vertaillaan muihin vastaaviin asiakkaisiin. Energiankäyttöä myös suhteutetaan arkisiin suureisiin, jolloin asiakkaan on helpompi hahmottaa kulutuksensa mittasuhteita. Lämmitykseen liittyen esitetään käyttöaste, jota seuraamalla asiakas voi päätellä, onko hänen sopimuksensa oikein mitoitettu ja toimiiko lämmitys oletetusti.

Asiakkaan ilmoittamien kiinnostuksen kohteiden perusteella hänelle suositellaan tuotteita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät häntä: esimerkiksi osuuksia uudesta tuulivoimalasta. Lisäksi käyttäjä näkee asiakkuutensa perustiedot, kuten käyttämänsä energian tuotantojakauman, kaikkien käyttöpaikkojensa laskut, kuukausittaiset käyttöraportit ja sopimustensa tarkat tiedot.

Helenin oma Data ja tekoäly -yksikkö prosessoi jatkuvasti valtavaa määrää erityyppisten voimalaitosten tuotantodataa ja vertaa sitä käyttäjien kulutus- ja tuotantotietoihin ja heidän ilmoittamiinsa kiinnostuksen kohteisiin. Oma Heleniin mallinnetaan säännöllisesti erilaisia oivalluksia, visualisointeja ja poimintoja tästä datasta, asiakkaiden toiveiden perusteella.

Miten teimme sen?

Visio

Oma Helen -palvelun suunnittelua on ohjannut Helenin strategia ja visio: haluamme olla markkinoiden asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden energia-aikakauden mahdollisuudet kaikkien ulottuville.

Palvelun suunnittelun ja toteutuksen keskeisinä ajureina olivat:

  • Vaivattomuus ja helppo asiointi Helenin kanssa, erinomainen asiakaskokemus
  • Asiakkaan oma energiadata arkeen - datasta palvelua kiinnostavien oivalluksien ja visualisoinnin kautta - unohtamatta kuitenkaan tarkkaa tuntitason kilowattituntien seurantaa
  • Kohti uutta energia-aikakautta, kuluttajasta tuottajaksi: oman tuotannon tarkka seuraaminen sovelluksen kautta

Asiakaslähtöisyys

Asiakkaita on osallistettu alusta asti tiiviisti tarvekartoitusten, haastattelujen, prototypoinnin ja käyttäjätestauksen keinoin. Oma Helenin julkaisun jälkeinen kehitys on perustunut Helenin strategiaan uusien digitaalisten palvelujen tuomisesta asiakkaiden ulottuville ja asiakkailta saadun palautteen tiiviiseen kuuntelemiseen. Lisäksi kehitystiimi seuraa jatkuvasti käyttäjäanalytiikkaa ja reagoi sieltä nouseviin trendeihin.

Palvelu rakennettiin alusta asti tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, Helenin liiketoimintojen, asiakaskokemuksesta ja digitaalisista kyvykkyyksistä vastaavien toimintojen sekä suunnittelu- ja toteutuskumppanien kanssa. Lähes valmis palvelu julkaistiin ensin beta-versiona Helenin työntekijöille ja heiltä saadun käyttäjä- ja asiantuntijapalautteen avulla hiottiin ensimmäinen asiakkaille julkaistu versio. Palvelua rakennetaan ketterän kehityksen menetelmiä hyödyntäen lyhyissä sprinteissä, jolloin asiakaspalautteisiin on mahdollista reagoida nopeasti.

Tulokset

Asiakkaat löysivät Oma Helenin 

Asiakkaat löysivät Oma Helenin nopeasti osaksi arkeaan. Vuoden 2021 loppuun mennessä jo yli 180 000 asiakasta oli ottanut palvelun käyttöönsä. Palvelun kautta tavoitamme joka kuukausi mobiilisovelluksella lähes tai yli 40 000:ä käyttäjää, päivittäisiä käyttäjiä on keskimäärin 6 000. Verkkopalvelussa oli 2021 noin 23 000:n käyttäjää kuukausittain: parhaimmillaan kuukaudessa yli 60 000 käyttäjää ja vilkkaimman päivän aikana yli 4 000 käyttäjää.

Energian seuranta osaksi arkea

Energiamurros on lisännyt kuluttajien tietoisuutta omien energiavalintojen merkitysestä. Mobiilisovellus muutti energiankulutuksen seurantaa arjessa: 49 % asiakkaista palasi 3kk:n aikana sovellukseen seuraamaan energiaansa. Palvelu vastasi asiakastarpeeseen energiamurroksessa: 47 % asiakkaista kertoi olevansa kiinnostunut energian säästämisestä.

“Hyvä palvelu! Saan seurattua kulutusta ja mm. optimoitua sähköauton lataamista ja lämmityksen säätöä taloudellisempaan suuntaan.”

Uuden energia-aikakauden ratkaisut käyttöön

Palvelu on keskeinen kohti siirtymää energian kuluttajasta tuottajaksi. Aurinkopaneeliasiakkaista 64% otti vuoden aikana sovelluksen käyttöönsä oman tuotannon seurannassa.

Vaivaton tapa asioida

Palvelu on nostanut Helenin digitaalisen asioinnin uudelle tasolle. Asiakkaille palvelu mahdollistaa uuden vaivattomamman tavan hoitaa energia-asiointia itsepalveluna. Myös yhteydenotto Helenin asiakaspalveluun onnistuu näppärästi: vuoden aikana palvelussa käytiin yli 13 900 keskustelua asiakaspalvelun kanssa energia-asioista.

“Etsimäni tieto löytyi helposti ja myös muutosten teko oli helppoa.”

Asiakastyytyväisyys huippua

Asiakkaat ovat paitsi sankoin joukoin ottaneet palvelun käyttöönsä myös pitäneet siitä. Vuoden 2021 ajalta mitattu CSAT-arvosana (Customer satisfaction score, jonka asteikko on 1-5) sovellukselle on lähes 10 000:een arvioon perustuen 4,12. 

Mitä käyttäjämme sanovat?

"Ihan huikea palvelu - tykkään seurata ja analysoida kulutusta, vaikka en mitenkään pihi käytön suhteen olekaan. Kiitos."

 

"On hyödyllistä, että voi seurata sähkön kulutustaan ja pyrkiä osaltaan energiataloudelliseen toimimiseen."

 

"Selkeä ja helppokäyttöinen seurantasivusto, joka kertoo nopeasti kaiken olennaisen."

“Todella näppärä tapa ymmärtää omaa energiankäyttöä uudella tavalla.”

Asiakas: Helen Oy

Suunnittelu: Frog, Nordkapp

Tuotanto: Vincit