Takaisin tilaussivulle

Kiinteähintaisen sähkön sopimusehdot

Kiinteähintainen 24 kk sähkösopimus on 100 % alkuperätakuin varmennettua vesisähköä. Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan. Mahdolliset muutokset ja lisäykset veroissa ja veroluonteisissa maksuissa lisätään sähkön myyntihintoihin vaikutustensa mukaisina.

Määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kulloinkin voimassa olevan julkisen hinnaston mukaisesti siten, että irtisanomisaika asiakkaan puolelta on 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Mikäli käyttöpaikka muuttuu toiseksi kiinteähintaisen jakson aikana esimerkiksi asiakkaan muuton takia, sovitaan sopimuksen siirtymisestä asiakkaan uuteen osoitteeseen.

Sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sähkönmyyntiehtoja ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Sopimuskausi alkaa jakeluverkonhaltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilauksen tekohetkestä. Sähkön siirrosta vastaa jakeluverkonhaltija.

Sopimuksen sähkö on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A.

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija.

Toimitusehdot

Helenin sähkönmyyntiehdot.

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla).

Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, minkä lähetämme sopimusvahvistuksen mukana, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Sopimusvahvistus

Sopimusvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. 

Takaisin tilaussivulle