Vastuullisuus

Hiilineutraali tulevaisuus

Tavoitteenamme on tuottaa energiaa hiilineutraalisti vuonna 2050. Välitavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % ja lisätä uusiutuvan energian osuutta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä.

Vähemmän hiilidioksidipäästöjä

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä ja tuottaa energia hiilineutraalisti vuonna 2050. Vähennämme hiilidioksidipäästöjä lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä voimalaitoksillamme, rakentamalla aurinko- ja tuulivoimaa, parantamalla energiatehokkuutta ja panostamalla älykkäisiin energiajärjestelmiin, joilla pientuotanto ja hukkaenergiat saadaan hyödynnettyä. 

Hiilidioksidipäästöt

 Mt CO2
toteuma 2014 3.2
tavoite 2020 2.7

Uusiutuva energia

 %
toteuma 2014 7
tavoite 2020 20

Uusiutuvia 20 % vuonna 2020

Uusiutuvan energian osuus tuotannostamme oli 7 % vuonna 2014. Tästä suurin osa on vesivoimaa.

Vuoden 2014 lopussa aloitimme Salmisaaren voimalaitoksessa pelletin polton kivihiilen joukossa. Hanasaaressa pelletinpolton aloittaminen on viivästynyt, rakennamme pelletin kuljetus- ja varastointijärjestelmät Hanasaareen vuoden 2015 aikana. Pelletti tulee muodostamaan 5–7 % osuuden polttoaineesta molemmilla voimalaitoksilla.

Uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä suurin rooli on biomassalla. Sen lisäksi pyrimme täydentämään energiapalettiamme tuulivoimalla ja lisäämään aurinkoenergian tuotantoa.

Suuremman mittakaavan biomassan poltosta päättää kaupunginvaltuusto. Vaihtoehtoinamme on rakentaa uusi voimalaitos Vuosaareen tai korvata Hanasaaressa ja Salmisaaressa 40 % kivihiilestä biomassalla. Uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseen tähtäävän kehitysohjelmamme Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2010. Kehitysohjelman taustana ovat EU:n, Suomen ja Helsingin kaupungin ilmastopoliittiset tavoitteet sekä Helsingin tavoitteet kaupunkitilan käytön suhteen.

Toimitamme energiaa asiakkaidemme tarpeen mukaan vuoden jokaisena päivänä. Toimitusvarmuutemme pohjautuu jatkossakin monipuolisiin energianlähteisiin, joihin kuuluvat fossiiliset polttoaineet maakaasu, kivihiili ja öljy, uusiutuvat bio-, vesi-, aurinko ja tuulienergia sekä ydinvoima.

Energiatehokkuus on toimintamme perusta

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto yhdessä kaukolämmön ja voimakkaasti kasvavan kaukojäähdytyksen kanssa muodostavat energiatehokkaan tuotannon ja -jakelun perustan Helsingissä. Tavoitteenamme on edelleen parantaa energiantuotannon ja -jakelun tehokkuutta ja olemmekin sitoutuneet energiatehokkuussopimusten mukaisesti tehostamaan energiankäyttöämme 5 % vuoteen 2016 mennessä vuoteen 2005 verrattuna, ja edistämään asiakkaiden energiankäytön tehostumista 9 % vuoteen 2016 mennessä.

Vuonna 2014 teimme energiankäytön tehostamistoimenpiteitä yli 30 000 MWh:n edestä ja investoimme energiatehokkuuteen lähes 4 miljoonaa euroa. Isoin investointi oli Vuosaaren B-voimalaitoksen turbiinin lisämodernisaatio, jonka laskennallinen säästövaikutus on 28 000 MWh. Muita toimenpiteitä olivat voimalaitosten ja lämpökeskusten pumppujen taajuusmuuttajakäyttö ja erilaiset käyttötekniset toimenpiteet.

Sähköverkon häviöt on saatu entistä paremmin hallintaan sähköasemien omakäyttösähkön kulutusta pienentämällä, kaapeleita uusimalla ja optimoimalla jakorajoja asemakohtaisesti. Laskennallinen säästö on noin 1 600 MWh vuodessa. Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin 8,9 km ja sen laskennallinen energiansäästövaikutus on yli 2000 MWh vuodessa.

Edistämme aktiivisesti myös asiakkaidemme energiansäästöä internetin, asiakaslehtien, henkilökohtaisen neuvonnan sekä erilaisten tapahtumien avulla. Vuonna 2014 lanseerasimme Sävel Plus -palvelun mobiiliversion, jonka avulla asiakas saa entistä helpommin oman energiankäyttönsä hallintaan.

Kodin etäohjauspalvelu HIMA KalasatamassaTulevaisuuden energiaratkaisut

Tulevaisuudessa uudet energiaratkaisut vähentävät energian kulutusta, tasaavat kulutushuippuja ja vähentävät päästöjä. Laajennamme energiatehokasta kaukojäähdytystä, lisäämme sähköisen liikenteen palveluja ja tuotamme uusia palveluita asiakkaan energiankäyttöön ja sen tehostamiseen. Tarjoamme palveluita aurinkoenergian pientuotantoon ja valmistaudumme myös laajempiin aurinkoenergiaratkaisuihin.

Vuoden 2014 aikana kehitimme sähkön kysyntäjoustopalvelua yrityksille ja kotitalouksille, suunnittelimme kodin etäohjauspalvelua Kalasatamaan, valmistelimme Suvilahden aurinkovoimalaa sekä viimeistelimme Sakarinmäen koulun lämpöratkaisutSähköisen liikenteen palvelukehitystä teimme yhdessä Liikennevirta Oy:n kanssa. Lue lisää tuotekehityshankkeistamme

Lisäksi tutkimme energian varastointia Cityopt-hankkeessa, tehostimme voimalaitosten prosesseja ja selvitimme voimalaitostuhkan hyötykäyttömahdollisuuksia.