Käyttöveden lämmityksen hinta

Kaukolämpölaskusta löytyy toteutunut energiankulutus, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin laskea lämmitetyn käyttöveden hinnan.

Lämmityksen hinnan laskeminen

Kiinteistön lämmön kulutuksesta noin 20–40 % käytetään käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpölaskusta näet toteutuneen energiankulutuksen, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin arvioida lämmitetyn käyttöveden osuuden maksusta näin:

Kerro kulutetut vesikuutiot veden lämmittämisen keskihinnalla, joka on Helenin vuoden 2022 kaukolämmön hinnastoon perustuen 4,40 €/m³ (76€/MWh*0,058MWh/m³) tai 2023 ennusteeseen perustuen 5,35 €/m³ (92€/MWh*0,058MWh/m³). Saatu arvo tulee kertoa vielä 0,4:llä, sillä keskimääräinen lämpimän veden osuus kaikesta käyttöveden kulutuksesta on noin 40 %. Saatu hinta sisältää arvonlisäveron 24 % ja siinä ei ole huomioitu kaukolämmön vesivirtamaksua.

Kiinteistöön voidaan myös asentaa oma alamittaus lämpimälle käyttövedelle, jolloin lämpimän käyttöveden kustannuksista saadaan tarkka mittaustieto.

Katso myös


Kaukolämmön hinnat

Lämmön tuotantokustannukset vaihtelevat vuoden ajan mukaan. Kiinteähintainen kaukolämpö takaa selvän ja ennustettavan näkymän lämmitysenergian hintaan useaksi vuodeksi eteenpäin.


Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittain vaihtuvasta energiamaksusta.