Käyttöveden lämmityksen hinta

Kaukolämpölaskusta löytyy toteutunut energiankulutus, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin laskea lämmitetyn käyttöveden hinnan.

Lämmityksen hinnan laskeminen

Kiinteistön lämmön kulutuksesta noin 20–40 % käytetään käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpölaskusta näet toteutuneen energiankulutuksen, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin arvioida lämmitetyn käyttöveden osuuden maksusta näin:

Kerro kulutetut vesikuutiot veden lämmittämisen keskihinnalla, joka on Helenin energiahintojen keskiarvoon perustuen (lämmintä vettä käytetään tasaisesti läpi vuoden) 4,40 €/m³ vuonna 2022 (toteuma 76€/MWh*0,058MWh/m³) tai 5,35 €/m³ vuonna 2023 (ennuste 92€/MWh*0,058MWh/m³). Saatu arvo tulee kertoa vielä 0,4:llä, sillä keskimääräinen lämpimän veden osuus kaikesta käyttöveden kulutuksesta on noin 40 %. Saatu hinta sisältää arvonlisäveron 24 % ja siinä ei ole huomioitu kaukolämmön vesivirtamaksua.

Kiinteistöön voidaan myös asentaa oma alamittaus lämpimälle käyttövedelle, jolloin lämpimän käyttöveden kustannuksista saadaan tarkka mittaustieto.