Lämmitystapojen vertailu

Tarjousten vertailu, todellisen kannattavuuden selvittäminen ja sopivan järjestelmän valinta ovat yleisiä haasteita lämmitysjärjestelmän hankinnassa. Tältä sivulta löydät tietoa lämmitystapojen vertailun tueksi.

Helsinkiläinen kaukolämpö on edullista

Helsingissä kaukolämpö on edelleen Suomen kaukolämpöverkkojen keskihintaa edullisempaa.

Me Helenillä teemme kaikkemme, että asiakkaillamme on aina tarjolla markkinoiden kestävimmällä tavalla ja kilpailukykyisellä tasolla hinnoiteltua kaukolämpöä.

Mistä kaukolämmön hinta muodostuu?

Huomioi nämä asiat lämmitystapojen vertailussa

Tarve: Lämmitystapojen vertailu tulee ajankohtaiseksi uudisrakennusta suunniteltaessa tai toisaalta lämmönjakokeskuksen tullessa käyttöikänsä loppuun. Tarjoamme asiakkaillemme lämmönjakokeskuksen uusintaa varten maksuttoman laitemitoituksen, jonka avulla asiakas voi kilpailuttaa urakan. Helen tarjoaa uutuutena myös lämmönjakokeskuksen kokonaispalveluna. Kokemuksemme mukaan maalämpötarjousten yhteydessä esitetyissä vertailulaskelmissa arviot lämmönjakokeskusten hinnoista ovat usein liian korkeita.

Tavoite: Valitsetko lämmitysjärjestemän kustannukset vai energiatehokkuus edellä? Pelkkä lämmitystavan vaihto ei vielä vaikuta kiinteistön energiantarpeeseen, vaikkakin ostoenergian määrä vähenee. Energiatehokkuutta parantavat remontit pienentävät lämmitysjärjestelmän tehontarvetta, energiatarve vähenee ja kustannuksetkin alenevat.

Investointi: Investoinnissa on huomioitava laitehankinnan lisäksi kaikki lämmitystavan vaihtoon liittyvät kustannukset.

Käyttökustannukset: Käyttökustannusten ennakointi on kaukolämmön osalta helppoa. Hinta pysyy suhteellisen vakaana, ja kerromme avoimesti tulevien kausien hinnat. Lämpöpumpun käyttökustannuksiin vaikuttava sähkön hinta on alttiimpi suuremmille hinnanvaihteluille. Käyttökustannuksia arvioitaessa on huomioitava myös huolto- ja kunnossapitokustannukset.

Laskelmien oikeellisuus: Kannattavuuslaskelmissa käytettävien lähtöarvojen kanssa on hyvä olla tarkkana. Lähtöarvoina käytetään yleensä koko Suomen keskiarvohintoja, ja esimerkiksi Helsingin kaukolämmön keskihinta on keskiarvoa alhaisempi. Virheellisillä lähtöarvoilla tehdyt laskelmat voivat johtaa lämmitystaparemonttiin, jonka seurauksena energiatehokkuus ei parane, eivätkä kustannukset alene. Vertailulaskelmien läpikäynti Helenin asiantuntijoiden kanssa antaa varmuuden siitä, että kaikki kokonaiskustannukseen nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat tekijät on huomioitu ja oikein hinnoiteltu.

Tilankäyttö: Neliöt ovat Helsingissä arvokkaita, ja lämpöpumppu vatii kiinteistöstä oman tilansa. Myös tontilla on oltava riittävästi vapaata tilaa lämpökaivoille: tontille mahtuvista kaivosta on saatava tarpeeksi tehoa koko kiinteistön lämmittämiseen. 

Luvanvaraisuus: Helsingissä energiakaivojen poraaminen on luvanvaraista ja luvan myöntää Helsingin kaupungin rakennusvalvonta. Joissain tapauksissa energiakaivon poraaminen voi viedä naapurilta mahdollisuuden porata, eli se vaatii rasitteen.

Järjestelmän yhteensopivuus: Lämmitysjärjestelmän hankintaa suunniteltaessa on otettava huomioon taloteknisten järjestelmien yhteensopivuus. Esimerkiksi jos kiinteistössä on patteriverkosto, on syytä varmistaa, että lämpöpumppu pystyy vastaamaan patteriverkoston vaatimaan lämpötilatasoon.

Palvelu: Lämmitystapaa valitessa on hyvä tutustua eri lämmitysmuotojen sisältämiin palveluihin. Kaukolämpö on asiakkaalle huoleton palvelu, joka sisältää paljon sellaista, joista muissa lämmitysratkaisuissa veloitetaan lisähinta.

Kaukolämmöllä kattavin palvelu

Kaukolämpö on luotettavin lämmitysratkaisu. Kaukolämpömme hintaan kuuluvat muun muassa neuvonta ja tekninen asiakaspalvelu sekä laiteuusinnan asiantuntijapalvelu.

Palvelu Helenin kaukolämpö Maalämpöpumppu (MLP) Poistoilmalämpöpumppu (PILP)
Jakelun jatkuva valvonta Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Järjestelmän huolto ja kunnossapito Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Varakapasiteetti vikatilanteessa Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Käytön seuranta ja raportointi Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Käyttöennusteet Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Suunnitelmien tarkastus Sisältyy hintaan Lisähinta  Lisähinta
Asennusten tarkastus Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Laitteiden tarkastus Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Määräaikaistarkastukset Sisältyy hintaan Lisähinta Lisähinta
Laitemitoitus laiteuusintaa varten Sisältyy hintaan  -  -

Ilmastotietoisen valinta lämmitykseen: uusiutuva kaukolämpö

Ilmastonmuutoksen torjunta ja energiatehokkuuden parantaminen ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita. Jokaisella lämmitysratkaisulla on ilmastovaikutuksia. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, eikä muutoksen kerrannaisvaikutukset eivät ole välttämättä positiivisia.

Yhä suurempi osa kaukolämmöstä tuotetaan uusituvilla energialähteillä sekä kiinteistöjen hukkalämpöjä hyödyntämällä. Jos kiinteistön omistajan tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjunta, on uusiutuva kaukolämpö hyvä tapa vaikuttaa – ilman investointeja. Uusiutuvan kaukolämmön voi tilata vaivattomasti joko yksittäiseen huoneistoon tai koko taloyhtiöön.

Tutustu uusiutuvaan kaukolämpöön

Uusi älykäs lämmönjakokeskus kuukausimaksulla

Lämmönjakokeskus on taloyhtiön lämmitysjärjestelmän tärkein laitteisto, joka tulee uusittavaksi keskimäärin 20 vuoden välein.

Tarjoamme uutena palveluna älykkään lämmönjakokeskuksen, jonka ansiosta kaukolämmön käyttö on entistäkin huolettomampaa. Uusimme asiakkaan lämmönjakokeskuksen, huollamme ja ylläpidämme laitteistoa sekä optimoimme kiinteistön sisäolosuhteita asuntoihin asennettujen antureiden avulla kiinteällä kuukausimaksulla. Palvelu varmistaa lämmitysenergian tehokkaan käytön ja mahdollistaa jopa viiden prosentin säästön kiinteistön energiakuluissa.

Lue lisää älykkäästä lämmönjakokeskuksesta

Katso myös


Kaukolämpöä pientaloon

Kaukolämpö on, edullinen ja toimitusvarma lämmitysratkaisu. Kaukolämpö on myös energiatehokas valinta, sillä kaukolämpöä tuotetaan myös samassa prosessissa sähkön tuotannon kanssa.


Kaukolämpöön liittyminen

Tutustu kaukolämmön liittymisen vaiheisiin ja ota yhteyttä.


Kaukolämmön hinnat

Kaukolämmön hinnanmuodostus on avointa ja muutokset ennakoitavissa. Saat tietää hinnanmuutoksista aina hyvissä ajoin.


Kaukolämmön palvelut ja käyttöraportointi nykyisille asiakkaille

Tutustu kaukolämmön palveluihin nykyisille asiakkaillemme.


Kaukolämmön yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä kaukolämpöasioissa.

Jaa: