Kaukolämpö

Kaukolämpöasiakkaiden sopimusvesivirtojen tarkastus

Seuraamme jatkossa entistä tarkemmin kaukolämpöasiakkaidemme energiankulutusta ja tarkastamme sopimusvesivirran vuosittain. Olemme tarkastaneet kaukolämpöasiakkaidemme sopimusvesivirrat kulutuslukemien perusteella. Lähetimme tiedon tarkastetusta sopimusvesivirrasta asiakkaillemme kirjeitse 2019 loppuvuoden ja kevään 2020 aikana.

Kaukolämmön hinta muodostuu energiamaksusta ja vesivirtamaksusta

Energiamaksu perustuu asiakkaiden energiankäyttöön ja se päivitetään neljä kertaa vuodessa: vuodenvaihteessa, 1.3., 1.5. ja 1.10. Energian hinnoittelu on kaikille asiakkaille sama.

Kiinteällä vesivirtamaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Maksun avulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. Vesivirtamaksu määräytyy kiinteistön sopimusvesivirran mukaan.

Lue lisää kaukolämmön hinnan muodostumisesta

Katso sopimusvesivirtaasi vastaava vesivirtamaksu ja kaukolämmön kauden hinta

Usein kysyttyä vesivirtamaksun tarkastuksesta

Sopimusvesivirralla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista kaukolämpöveden virtaamaa (m³/h) mitoitusulkolämpötilassa, mikä on Helsingin alueella -26 °C. Sopimusvesivirta on kaukolämmön vesivirtamaksun peruste. Sopimusvesivirta on kiinteistökohtainen.

Liittymisvaiheessa sopimusvesivirta määrittyy asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta saatujen tietojen perusteella. Asiakassuhteen aikana asiakas voi vaikuttaa sopimusvesivirran suuruuteen kulutuskäyttäytymisellään. Sopimusvesivirran tarkastuksen suorittaa lämmönmyyjä asiakkaan kulutuslukemiin perustuen.

Kiinteistösi sopimusvesivirta on tarkastettu, mikäli olet ilmoittanut kiinteistön lämmönkäytön muutoksista Helenille tai pyytänyt sopimusvesivirran tarkastusta. Sopimusvesivirta on myös tarkastettu, mikäli kiinteistösi kaukolämpölaitteet on uusittu.

Koska sopimusvesivirta määritellään toteutuneiden kulutuslukemien perusteella, voit vaikuttaa sopimusvesivirtaan vähentämällä kiinteistösi kaukolämpövesivirran tarvetta. Rakenteelliset keinot, kuten esimerkiksi rakennuksen eristystason parantaminen, ovat hyviä keinoja.

Energiansäästövinkkejä
Kaukolämpölaitteet

Mikäli kiinteistön sopimusvesivirtaa ei ole tarkastettu kaukolämpöön liittymisen jälkeen, liittymisvaiheessa asiakkaan LVI-suunnittelijan määrittämä lämmöntarve saattaa olla yli- tai alimitoitettu rakennuksen suunnitelmissa. Toisaalta myös rakennuksen käyttötarkoituksen tai -tapojen muutokset voivat vaikuttaa vesivirran tarpeen muutoksiin.

Todelliseen kulutukseen perustuva sopimusvesivirran määrittäminen lisää maksuperusteiden selkeyttä, tasapuolisuutta ja avoimuutta.

Sopimusvesivirtaa suurennettaessa asiakas maksaa lisäliittymismaksun. Lisäliittymismaksu on uutta sopimusvesivirtaa vastaavan liittymismaksun ja vanhaa suurinta ollutta sopimusvesivirtaa, josta liittymismaksu on suoritettu, vastaavan liittymismaksun erotus.

Kaukolämmön sopimusvesivirtojen vuositarkastus ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta. Mikäli kiinteistösi sopimusvesivirta muuttuu, se päivittyy automaattisesti ja saatte seuraavat kaukolämpölaskut uuden sopimusvesivirran mukaisesti.

Tarkastamme sopimusvesivirrat erissä, joten tulet saaman meiltä kirjeen luultavasti myöhemmin. Mikäli kiinteistösi sopimusvesivirta on tarkastettu tämän vuoden aikana tai kiinteistösi on liittynyt kaukolämpöön vuoden 2016 jälkeen, kiinteistösi ei ole ollut mukana tässä vuositarkastuksessa.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta, mikäli haluat tietää tarkastusaikataulusta tarkemmin kiinteistösi osalta.

Jaa: