Talotekniikka

Talotekniikalla tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluu lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihto ja niihin liittyvä tekniikka.

Lämmitys

Lämmitys voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla. Ne voidaan jakaa kuiviin ja vesikiertoisiin järjestelmiin. Kuivat järjestelmät pitää sisällään lähinnä katto- ja patterilämmitykset, sekä kaapeleilla toteutetut lattialämmitykset. Vesikiertoisissa järjestelmissä lämpö jaetaan joko lattiaan sijoitetun putkiston tai seinäpatterien välityksellä. Vesikiertoinen lämmönjako mahdollistaa useamman eri lämmöntuottotavan. Sähkölämmityskohteissa yleisimpiä näistä ovat sähkövastuksilla lämpiävä vesivaraaja ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdossa yleisimmät vaihtoehdot ovat painovoimainen, koneellinen poisto ja täysin koneellinen lämmön talteenotolla varustettu. Painovoimainen järjestelmä on lähinnä vanhemmissa taloissa. Koneellinen poisto- ja täysin koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä yleistyivät 80-luvulla. Uusimmissa kohteissa käytetään ainoastaan lämmön talteenotolla varustettua järjestelmää.

Lämmityksen säätö

Lämmityksen säätö tapahtuu tila- tai lämmitinkohtaisesti termostaatista, joka sijaitsee joko lämmityslaitteessa tai kyseisen tilan seinällä. Tämä mahdollistaa erilaiset säädöt kuhunkin tilaan. Näistä kohteista löytyy monesti myös keskitetty lämpötilan pudotusmahdollisuus.

Taloautomaatiojärjestelmät ovat alkaneet yleistymään näissä kohteissa ja mahdollistavat parhaimmillaan ohjaustoimenpiteet puhelimella ja netin välityksellä. Elektroniset termostaatit ovat säätöominaisuuksiltaan aivan omaa luokkaansa.

Tehostamistoimista parhaimpina voidaan pitää termostaattien uusimista tarkasti toimiviin elektronisiin. Pattereiden kohdalla tämä tarkoittaa niiden uusimista.

Vesikiertoisen lämmityksen säätö tapahtuu keskitetysti lämmönjakohuoneessa sijaitsevalla säätölaitteella. Patteri- ja lattiatermostaateilla toki voidaan rajoittaa ylilämmitystä jollain tarkkuudella. Säätölaitteessa olevista nappuloista asetetaan lämmönjakoverkkoon lähtevälle vedelle oikea lämpötilataso kulloisellekin ulkolämpötilalle.

Eristys

Talon muodolla, seinillä, ikkunoilla, katon ja lattian eristeillä sekä jopa sijainnilla on merkitystä kulutukseen. 

Suurin osa energiasta menee lämmittämiseen. Ulkolämpötilojen muutokset vaikuttavat talon lämmitystarpeeseen 0,5 – 3vrk:n viiveellä. Massiivisissa kivitaloissa ja uusissa energiatehokkaammissa rakennuksissa viive on suurempi.

Mitä paremmin talo on eristetty, sitä vähemmän energiaa kuluu. Rakenteiden tiiveydellä on myöskin merkitystä. Monesti viileämmät kohdat rakenteissa johtuvat ilmavuodoista.

Kuinka tehostaa lämmitysjärjestelmää?

Tehostamistoimet jakaantuvat kahteen osaan, huonetiloihin ja lämmönjakohuoneeseen. Huonetiloissa keskeisin asia on termostaattien toiminta. Toimivilla termostaateilla voidaan hillitä tilojen ylilämmittämistä. Lämmönjakohuoneessa tehostamistoimet kannattaa keskittää säätölaitteeseen, putkistojen ja vesivaraajan eristämiseen.

Mitä paremmin kokonaisuus toimii, sitä parempi on asumisviihtyvyys, eikä energiaakaan kulu turhaan.