Käyttöveden lämmityksen hinta

Kaukolämpölaskusta löytyy toteutunut energiankulutus, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin laskea lämmitetyn käyttöveden hinnan.

Lämmityksen hinnan laskeminen

Kiinteistön lämmön kulutuksesta noin 20–40 % käytetään käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpölaskusta näet toteutuneen energiankulutuksen, jossa veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ei ole eroteltu. Voit kuitenkin arvioida lämmitetyn käyttöveden osuuden maksusta näin:

Lämpimän käyttöveden kulutuksen voit tarvittaessa arvioida kertomalla käyttöveden kulutuksen yleisellä keskiarvolla 0,4. Kerro lämpimän käyttöveden kulutus (m³) veden lämmittämisen keskihinnalla, joka on Helenin energiahintojen keskiarvoon perustuen 5,07 €/m³ (Olettaa että lämmintä vettä käytetään tasaisesti läpi vuoden, 1.10.2023 hinnastosta 87€/MWh * 0,058MWh/m³). Vuoden 2024 ennuste (9/2023) on myös 5,07 €/m³. Saatu hinta sisältää arvonlisäveron 24 % ja siinä ei ole huomioitu kaukolämmön vesivirtamaksua.

Kiinteistöön voidaan myös asentaa oma alamittaus lämpimälle käyttövedelle, jolloin lämpimän käyttöveden kustannuksista saadaan tarkka mittaustieto.