Mistä hinta muodostuu?

Kaukolämmön hinta muodostuu kiinteästä vesivirtamaksusta ja kausittain vaihtuvasta energiamaksusta. 

Energiamaksu perustuu energiankäyttöön

Energiamaksulla katamme lämmön tuotantoon ja siirtoon liittyviä muuttuvia kuluja. Näitä kuluja ovat muun muassa käyttämiemme energialähteiden kulut, energiaverot, päästöoikeudet ja sähkönkulutus. 

Energiamaksu perustuu asiakkaiden energiankäyttöön ja se päivitetään neljä kertaa vuodessa: vuodenvaihteessa, 1.3., 1.5. ja 1.10. Energian hinnoittelu on kaikille asiakkaille sama. Katso kaukolämmön kauden hinta.

hinta-1.jpg

hinta-2.jpg

 

Vesivirtamaksulla korkealaatuista toimitusvarmuutta

Vesivirtamaksulla varmistamme häiriöttömän lämmöntoimituksen ja huolehdimme, että lämpöä riittää kaikille kylmimmilläkin pakkasilla. Maksun avulla katamme kaukolämmön tuotannon ja siirron kiinteitä kustannuksia, kuten tuotantolaitosten ja verkoston investointeja sekä kunnossapitoa. 

Vesivirtamaksun suuruus riippuu rakennustyypistä ja kiinteistön tarvitsemasta lämpötehosta. 

Kaukolämpöä tuotetaan kulutuksen mukaan

Kaukolämpö tuotetaan hajautetusti ja useita energialähteitä hyödyntäen aina siellä, missä se kulloinkin on energiatehokkainta ja edullisinta.

Siksi kaukolämmön hinta näkyy muun muassa energiamaksun kausihinnoitteluna. Lämpöenergiaa tarvitaan talvella enemmän kuin kesällä, siksi kesäkaudella hinta on alhaisempi.

hinta-3.jpg

Oma Helen 718x414.jpg

Lämpöasiakkaiden palvelut

Saat lämpimän kodin lisäksi käyttöösi yli satavuotisen kokemuksemme energia-alalta. Kaukolämpöpalveluihimme kuuluvat laiteuusinnan asiantuntijapalvelu, neuvonta ja tekninen asiakaspalvelu.

Käytössäsi on Oma Helen -palvelu, jonka selainversiossa voit seurata omaa energiankulutustasti jopa tunnin tarkkuudella. Katso kaikki palvelumme.