Lämpöä kotiin

Usein kysyttyä

Kaikki mitä haluat tietää uusiutuvasta kaukolämmöstä.

Kaukolämpö on puhdasta, kuumaa vettä, joka kiertää suljetussa kaksiputkisessa (meno- ja paluujohto) kaukolämpöverkossa Helenin tuotantolaitoksilta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin. Kaukolämpövesi lämmittää lämmönvaihtimissa virtaavan kiinteistön lämmitysverkon veden sekä lämpimän käyttöveden. Lämmönvaihtimet erottavat vesijärjestelmät toisistaan, joten ne eivät sekoitu keskenään. Eli Helenin putkissa kulkeva kaukolämpövesi ei kierrä kiinteistöjen järjestelmissä.

Helsingin kaukolämmöstä noin 90 % tuotetaan ympäristön ja kustannusten kannalta tehokkaasti yhteistuotannolla voimalaitoksissamme Vuosaaressa, Hanasaaressa ja Salmisaaressa. Kaukolämpö on palkittu energiatehokkuudestaan, sillä tuotamme lämpöä samassa prosessissa sähkön kanssa. Kaukolämpöä tuotetaan myös lämpökeskuksissa, kun lämmön ja lämpimän käyttöveden kulutus on runsasta, eli käytännössä pakkasilla.

Katso tarkemmat tiedot kaukolämmössä käytetyistä energialähteistä ja kaukolämmön alkuperästä.

Kuukausimaksulla saat sovitun osan kaukolämmöstä uusiutuvilla energialähteillä tuotettuna. Varaamme vuosittain tuotetta kohden 2 000 kWh:a vastaavan määrän uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä.

Sitoudumme lisäämään uusiutuvan energian määrää kaukolämmön tuotannossa vähintään kaksi kertaa tuotetta ostetun määrän. Vuoden aikana ostettu uusiutuva kaukolämmön määrä (2 000 kWh/asiakas/vuosi) lisätään kaksinkertaisena (4 000 kWh/asiakas/vuosi) seuraavan vuoden jo olemassa olevan uusiutuvan kaukolämmön tuotannon päälle. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä lisätään tuotannossa ostohetkeä seuraavana vuonna ja joka vuosi sen jälkeen 4 000 kWh:a/asiakas. Kesken vuotta tilattuna, asiakkaalle varataan ja asiakkaalta laskutetaan uusiutuvaa kaukolämpöä tilausajankohdasta laskettuna vuoden aikana toteutuneiden kuukausien ja päivien mukaan.

Tuotteen hinta perustuu uusiutuvien energialähteiden lisämaksuun tavallisen kaukolämmön hinnan päälle. Hintalisä muodostuu energialähteen vaihtamisesta uusiutuviin Helenin asiakkaalle varaaman energiamäärän osalta. 2 000 kWh vastaa noin 20 %:a tyypillisen helsinkiläisen kerrostaloasunnon vuosittaisesta lämmön ja lämpimän veden kulutusta.

3,40 euron kuukausihinnalla saat paikallisesti tuotettua uusiutuvaa kaukolämpöä todellisiin kustannuksiin perustuen. Ostamalla tuotteen vaikutat aidosti uusiutuvan energian lisäämiseen Helsingissä. Kun ostat tuotteemme, Helsingissä tuotetun uusiutuvan kaukolämmön määrä kasvaa kaksi kertaa tuotetta ostamasi määrän verran ostohetkeä seuraavana vuonna ja joka vuosi sen jälkeen. 

Uusiutuvalla kaukolämmön tuotannolla tarkoitetaan sellaisia lämmöntuotantomuotoja, joissa kaukolämmön tekemiseksi käytetään uusiutuvaa energianlähdettä. Se voi olla esimerkiksi pellettiä voimalaitoksessa tai lämpökeskuksessa tai vaikka biokaasua lämpökeskuksessa. Tällä hetkellä ja tämän tuotteen osalta uusiutuvan kaukolämmön energianlähde on puupelletti.

Puupelletti, joka kuuluu kiinteisiin biomassoihin, katsotaan hiilidioksidineutraaliksi eli nollapäästöiseksi energialähteeksi samalla tavalla kuin auringosta, tuulesta ja vedestä peräisin oleva energia. Lisäksi uusiutuvia energialähteitä ovat lämpöpumpuilla talteen otettu maa-ja ilmalämpöenergia, biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osuus, puuperäiset polttoaineet sekä muut kasvi- ja eläinperäiset polttoaineet.

Uusiutuville energialähteille on yhteistä se, että niitä hyödynnettäessä kestävällä tavalla niiden varanto ei vähene pitkällä aikavälillä. Myös biomassan hyödyntämisessä vapautuvien hiilidioksidipäästöjen lasketaan osaksi luonnon omaa hiilen kiertoa, joten niiden ei katsota vaikuttavan kasvihuoneilmiötä lisäävästi. Tämän vuoksi uusiutuvaa energiaa biomassa mukaan lukien pidetään ilmastoneutraalina energiantuotantomuotona. Energialähteiden uusiutuvuuden määrittelystä raportoinnista vastaa suomalaisista viranomaistahoista Tilastokeskus.

Puupelletti on määritelty uusiutuvaksi EU:n päästökauppajärjestelmän ja kasvihuonekaasujen raportointijärjestelmien mukaisesti EU:n ja kansainvälisten ilmastosopimusten (YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja) puitteissa, joiden piiriin Suomi kuuluu. Helen ei itse määrittele käyttämänsä puupelletin ilmastovaikutusten arviointikriteerejä, vaan noudatamme Suomessa ja kansainvälisten ilmastosopimusten puitteissa hyväksyttyjä lakeja, määräyksiä ja käytäntöjä.

Maksat siitä, että sinulle varataan Helenin uusiutuvan kaukolämmön tuotannosta siivu (2 000 kWh), ja myös siitä, että lupaamme seuraavana vuonna lisätä uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa 4 000 kWh edestä – eli tuplata ostamasi määrä uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa. Tuplaus tehdään joka vuosi. Tuotteella vaikutetaan nimenomaan lämmöntuotantoon, joka tehdään aina paikallisesti Helsingissä.

Yli 90 % kerrostaloista Helsingissä lämpiää kaukolämmöllä eli on hyvin todennäköistä, että jos asut kerrostalossa olet kaukolämmön käyttäjä. Jos haluat varmistaa, lämpiääkö kotisi kaukolämmöllä, voit kysyä asiasta kaukolämmön asiakaspalvelusta numerosta 09 617 8014 tai sähköpostitse osoitteesta kaukolampo@helen.fi.

Nykyiset kaukolämpösopimukset

Sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä lämpösopimus on solmittu asunto-osakeyhtiön kanssa. Kerrostaloissa ja rivitaloissa asuvilla kotitalouksilla ei ole kaukolämpösopimusta Helenin kanssa, vaan he maksavat kaukolämmöstä yhtiövastikkeen tai vuokran yhteydessä kiinteän summan kuukaudessa taloyhtiölle, jonka nimissä kaukolämpösopimus on. Tällä tuotteella kiinnität itsellesi osan uusiutuvaa lämmöntuotantoa eikä se vaikuta asunto-osakeyhtiön kanssa solmittuun lämpösopimukseen.

Teemme sinulle uusiutuvasta kaukolämmöstä erillisen sopimuksen. Nykyinen lämpösopimuksesi säilyy ennallaan.

Jaa: