Kaukolämmön palvelut

Laitemitoituksen tilaus

Laiteuusinnan mitoitus on maksuton. Kaukolämpölaitteiston uusintaa ja laitemitoitusta varten kannattaa lukea lämmitysverkoston (-jen) meno- ja paluulämpötilat sekä lukemahetken ulkolämpötila. Lämpömittarit tulisi lukea kylminä pakkaskausina, laittaa lämpötilat muistiin ja antaa ne laitteiston mitoittavalle Helen Oy/LVI-suunnittelijalle.

Jaa: