Menu

Sähköä pk-yrityksille ja kiinteistöille

Pörssisähkö yritykselle

Pörssisähkösopimus on hyvä valinta silloin, kun sähkön markkinahinta lähtee voimakkaaseen laskuun esimerkiksi päästöoikeuksien hintojen alentuessa tai vesitilanteen nopeissa muutoksissa. Tällöin muiden sähkötuotteiden hinnat eivät välttämättä reagoi hinnanlaskuun yhtä nopeasti kuin spot-sähkösopimus.

Päinvastaisessa tilanteessa pörssisähkösopimuksen hinnat reagoivat ensimmäisinä ylöspäin. Tämä riski on hyvä tiedostaa.

Voit seurata pörssisähkön hintaa suoraan verkossa

Voit seurata Sävel Plussassa sähkön käyttöäsi ja sähkön käytön kustannuksia. Voit myös itse seurata sähkön käyttöäsi ja sen kustannuksia Sävel Plussassa. Näet suoraan myös vertailun siitä, oletko onnistunut omalla käytölläsi säästämään esimerkiksi tasahintaiseen sähköön verrattuna.

Spot-pörssisähkön hinnoittelu

Sähkönhinta muodostuu tunneittain toteutuneen pörssihinnan ja sähkönkäytön perusteella. Sähkön hinta muodostuu perusmaksusta ja energiahinnasta. Laskusta näet kuukauden toteutuneen keskihinnan. Kuukaudessa on noin 720 tuntia, joista jokaiselle muodostuu oma hinta. Siksi niitä ei näytetä erikseen laskulla. Keskihinta saadaan, kun painotetaan kuukauden jokaisen tunnin hinta kyseisen tunnin energiankäytöllä.

Mikäli kohteen sähkön käyttöä ei mitata ja rekisteröidä tunneittain, sähkön kuukausittainen hinta lasketaan käyttäen Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä n:o 491 määriteltyä ryhmä 3:n tyyppikuormituskäyrää.