Menu

Sähköä pk-yrityksille ja kiinteistöille

Tehosähkö yritykselle

Tehosähkö toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus yrityksille, joissa sähköä kuluu yli 100 000 kWh vuodessa. Tehosähkön hinta mukailee viiveellä sen hetkisiä markkinahintoja.

 

Osta Tehosähköä

Päivähinnat ovat voimassa klo 7-22. Muina vuorokaudenaikoina ovat voimassa yöhinnat. Talvikuukausia ovat marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuu. Muut kuukaudet luetaan kesäkuukausiksi. Pätötehon laskutusteho on kuukauden suurin päivähinnan voimassaoloaikana mitattu yhden tunnin keskiteho.