Sopimusehdot - Määräaikainen sähkösopimus

Sähkön myyntihinta on kiinteä sopimuskauden ajan.

Sopimus tulee voimaan jakeluverkon haltijan Helenille ilmoittaman alkupäivän mukaan. Mikäli asiakkaan voimassa oleva määräaikainen sopimus estää sopimuksen voimaantulon haluttuna päivänä, siirtyy uuden sopimuksen alkaminen nykyisen määräaikaisen sopimuksen päättymisajankohtaan kuitenkin korkeintaan 6 kuukauden päähän alkuperäisestä toivotusta myynnin aloituksesta. Kun tilaus on tullut voimaan, lähetetään siitä ilmoitus asiakkaalle sähköpostitse.

Määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kulloinkin voimassa olevan julkisen hinnaston mukaisesti siten, että irtisanomisaika asiakkaan puolelta on 14 päivää ja myyjän puolelta 30 päivää. Mikäli käyttöpaikka muuttuu toiseksi esimerkiksi asiakkaan muuton takia, sovitaan sopimuksen siirtymisestä asiakkaan uuteen osoitteeseen.

Sopimukseen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia yleisiä sähkön myyntiehtoja SME2014 www.helen.fi/sahkonmyyntiehdot tai sähkön toimitusehtoja STE2019 www.helen.fi/sahkontoimitusehdot ja Helenin yleisiä hinnastoja. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Hinnat eivät sisällä sähkön siirtoa.

Sopimuksen sähkö on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja vapaa-ajan asuntoihin, joiden pääsulake on enintään 63 A.

Sopimus tulee voimaan tässä vahvistuksessa mainituin ehdoin, mikäli asiakas ei huomauta vahvistuksen sisällöstä kolmen viikon kuluessa tämän vahvistuksen päiväyksestä.

Lisää tietoa energiakuluttajien oikeuksista löytyy osoitteessa: www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo

Sähkön siirto ja mittaus

Helen irtisanoo asiakkaan valtuutuksella nykyisen sähkösopimuksen ja solmii tarvittaessa asiakkaan nimiin uuden sähköverkkosopimuksen. Jakeluverkonhaltija vastaa sähkön siirrosta ja mittauksesta. Jakeluverkonhaltija laskuttaa sähkön siirrosta asiakasta hinnastonsa mukaisesti. Mittauksesta vastaa ja laskuttaa jakeluverkonhaltija

Kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava meille [nimi, käyttöpaikan osoite, käyttöpaikan numero ja, mikäli saatavilla, puhelinnumero ja sähköpostiosoite] päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Asiakas voi myös käyttää peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet peruuttamisilmoituksen, sopimus raukeaa. Jos sopimus tehdään muuttotilanteessa asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä alkamaan alle 14 vuorokauden päähän (eli ennen peruuttamisajan päättymistä), asiakas on velvollinen maksamaan ennen sopimuksen peruuttamista käyttämästään sähköstä sopimuksen mukaisen hinnan.

Asiakastiedot ja tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja lainmukaisesti, kohtuullisesti ja läpinäkyvästi. Katso lisää henkilötietojen käsittelystä helen.fi/henkilötiedot.

Peruuttamislomake

Avaa peruuttamislomake