Sudoku

Här hittar du lösningar på Helen tidningens 2/2022 sudoku.

Sudoku 1

Sudoku 2

Sudoku 3

Sudoku 4

För mer information


Kundtidningen Helen

Kundtidningen Helen är avsedd för hushållskunder och utkommer fyra gånger per år.


Läsartävlingen