Sök aktuella nyheter

Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2022 publicerad

Helens årsberättelse och hållbarhetsrapport för 2022 har publicerat på vår websida. Årsberättelsen beskriver företagets verksamhet inklusive personalen för året 2022. Berättelsen är publicerad på finska, svenska och engelska.

16.03.2023

Helen accelererar investeringarna i solenergiproduktion – solpark i industriell skala byggs i Lojo nästa år

Helen bygger en stor markinstallerad solpark på tio megawatt peak i Gerknäs i Lojo. Parken kommer att vara en av Finlands största när den står färdig 2024, och den ska producera tio gigawattimmar inhemsk el varje år. Investeringen stöder Helens mål att energiproduktionen ska vara klimatneutral 2030, då 30 procent av bolagets elproduktion täcks av förnybar sol- och vindkraft. Solparken ligger också i linje med Lojos projekt Mot en kolneutral kommun.

13.03.2023

Ny luft-vattenvärmepumpsanläggning till Helens kraftverksområde på Sundholmen

Helen bygger en luft-vattenvärmepumpsanläggning i industriell skala på Sundholmens kraftverksområde. Anläggningen ska producera förnybar fjärrvärme och fjärrkyla. Investeringens totala värde är 13,5 miljoner euro och har beviljats närmare 2,6 miljoner euro i energiinvesteringsstöd från arbets- och näringsministeriet.

02.03.2023

Åtgärder för att trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen – Sundholmens B-kraftverk kvarstår i produktionsdrift fram till 1.4.2025

Att trygga leveranssäkerheten och försörjningsberedskapen är en av Helens viktigaste uppgifter. Mångsidig produktionsstruktur och ökad energisjälvförsörjning har en nyckelroll i tryggandet av dem under energibranschens omvälvning. Vi har berättat att vi fram till 2025 bygger över 2 000 megawatt värme- och elkapacitet som ersätter fossil energiproduktion. Året 2022 lärde oss att vi i en instabil omvärld inte kan lämna någonting åt slumpen i fråga om försörjningsberedskapen.

01.03.2023

Helen sänker elpriserna med i medeltal 48 procent

Helen sänker kännbart elpriserna i sina tillsvidareavtal från och med 1 april. Sänkningen är i medeltal 48 procent. Sänkningen gäller också Tjänsteavtal för hushåll, där sjunker priset med i medeltal 36 procent.

01.02.2023

Helen lanserar ny prisbegränsad produkt med 20 c/kWh grundpris som sporrar till att spara el

För närvarande finns det två mycket stora utmaningar på energimarknaden i Finland och Europa. Elpriset är ovanligt högt och det är osäkert om elen räcker till. Av de här orsakerna har Helen beslutat lansera en ny tidsbunden produkt för sina kunder för att hjälpa dem i det ytterst krävande läget. Den nya produkten sporrar kunden till att spara el genom att styra sin elförbrukning till dygnets förmånligaste timmar, och dessutom har energipriset på grundförbrukningen prissatts betydligt under den

22.12.2022

Helen får ny VD

Helen får ny VD i januari 2023, när Helens nuvarande VD Juha-Pekka Weckström övergår till nya uppgifter utanför bolaget. Till ny VD har bolagets styrelse utsett Olli Sirkka, som tillträder den 16 januari 2023.

22.12.2022

Nordsjö biovärmeverk har inlett värmeproduktion – den flexibla hybridanläggningen ger energieffektivitet i toppklass

Nordsjö biovärmeverk har planenligt inlett värmeproduktion under uppvärmningssäsongen 2022–2023. Till fjärrvärmenätet har anläggningen producerat värme med biomassa sedan den 9 december. Biovärmeverket ersätter en betydande del av fjärrvärmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som stängs den 1 april 2023, och balanserar prisvariationerna på värmeenergi. Stängningen av Hanaholmen innebär att Helsingfors stads totala utsläpp minskar med cirka 20 procent. Värmeproduktionen från Hanaholmen

20.12.2022

Helens och LämpöYkkönens samföretag Geonova Ab med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar inleder sin verksamhet

Helen Ab och LämpöYkkönen Oy har grundat bolaget Geonova Ab, som inriktar sig på jordvärme- och värmepumpslösningar. På den föränderliga energimarknaden lanserar bolaget en livscykelmodell, som sprider sig snabbt och ger allt fler bostadsbolag samt industri- och affärsfastigheter möjlighet att övergå till ett energieffektivt värmesystem utan startinvestering. Geonova kommer att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet.

16.12.2022