Sök aktuella nyheter

Nordsjö biovärmeverk har inlett värmeproduktion – den flexibla hybridanläggningen ger energieffektivitet i toppklass

Nordsjö biovärmeverk har planenligt inlett värmeproduktion under uppvärmningssäsongen 2022–2023. Till fjärrvärmenätet har anläggningen producerat värme med biomassa sedan den 9 december. Biovärmeverket ersätter en betydande del av fjärrvärmeproduktionen från Hanaholmens kraftverk som stängs den 1 april 2023, och balanserar prisvariationerna på värmeenergi. Stängningen av Hanaholmen innebär att Helsingfors stads totala utsläpp minskar med cirka 20 procent. Värmeproduktionen från Hanaholmen

20.12.2022

Helens och LämpöYkkönens samföretag Geonova Ab med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar inleder sin verksamhet

Helen Ab och LämpöYkkönen Oy har grundat bolaget Geonova Ab, som inriktar sig på jordvärme- och värmepumpslösningar. På den föränderliga energimarknaden lanserar bolaget en livscykelmodell, som sprider sig snabbt och ger allt fler bostadsbolag samt industri- och affärsfastigheter möjlighet att övergå till ett energieffektivt värmesystem utan startinvestering. Geonova kommer att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet.

16.12.2022

Klimatneutralt energibolag 2030 – 80 % utsläppsminskning möjlig redan 2025

Helens mål är att vara ett klimatneutralt energibolag år 2030. I vårt klimatneutralitetsprogram berättar vi om de åtgärder och den utsläppsminskningsväg genom vilka vi ska nå vårt mål, minska vårt beroende av fossil importenergi och öka vår energisjälvförsörjning i försnabbad takt.

14.12.2022

Vindkraft är en av grundpelarna för ett hållbart energisystem

På Helen har året 2022 varit ett segertåg för vindkraft. De 20 vindkraftverken i vår vindpark Lakiakangas 3 inledde reguljär elproduktion i april, de sju kraftverken i Juurakko i november, och dessutom har vi under året berättat om tre andra stora vindkraftsinvesteringar i vindparkerna Kalistanneva, Karahka och Niinimäki. Suomen Hyötytuulis investeringar i vindparkerna Oosinselkä och Siikajoki ökar även de Helens vindkraftsvolym.

08.12.2022

Sweco ska designa Helens första vätgasanläggning

Sweco ska utföra den grundläggande designen av 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub, som Helen planerar att anlägga i Nordsjö. Med hjälp av ett pilotprojekt som tar sikte på vätgasproduktion strävar Helen efter att bygga upp de kompetenser och lärdomar som behövs för storskalig Power-to-X-produktion. Om projektet genomförs minskar det koldioxidutsläppen i trafiken och fjärrvärmeproduktionen med ända upp till 70 000 ton under anläggningens 20 år långa livscykel.

30.11.2022

Helen sätter fart på vindkraftsinvesteringarna – Ny vindpark byggs i Östra Finland

Helen har tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond och OX2 kommit överens om att bygga en vindpark på 145 megawatt i Pieksämäki. I vindparken i Niinimäki byggs totalt 22 vindkraftverk, och när vindparken står färdig är den östra Finlands största.

28.11.2022

Helen-och-Fortum-utreder-samarbetsmojligheter-kring-smaskalig-karnkraft

Helen och Fortum utreder samarbetsmöjligheter kring kärnkraft och i synnerhet kring småskalig kärnkraft (small modular reactors, SMR). Båda bolagen har redan tidigare uttryckt sitt intresse för småskalig kärnkraft. Trots turbulensen i omvärlden är det viktigt att säkerställa att energibranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri produktion fortsätter. I den här situationen ser bolagen det som en naturlig sak att titta närmare på möjligheterna att samarbeta.

25.11.2022

Helens utsläppsminskningsmål fick officiellt godkännande från Science Based Targets initiativet

Helen har som första energibolag i Finland fått officiellt godkännande från Science Based Target initiativet (SBTi) för sina utsläppsminskningsmål. De nya målen baserar sig på Parisavtalet och deras syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

17.11.2022

Bygget av ett säsongslager för energi i Kronbergsgrottorna har börjat

Projektet med ett energilager i Kronbergsstranden har kommit i gång och de förberedande byggnadsarbetena har börjat. I samprojektet mellan Helen och Skanska byggs ett stort säsongslager för energi i grottorna under Kronberget. Lagret ger möjlighet till lokal och ekologisk energiproduktion för Skanskas nya bostadsområde.

08.11.2022