Sök aktuella nyheter

Aktuellt i augusti: vad händer på elmarknaden?

Läget på elmarknaden har varit ett hett diskussionsämne på sista tiden. Senaste höst steg priserna kraftigt på den nordiska elbörsen och samma prisuppgång har fortsatt i år: sedan årets början har priserna mer än fördubblats.

26.07.2022

Nya Yritys Helen erbjuder information om energiförbrukningen ända ner på timnivå

Helen utvecklar övergripande digitala tjänster för kunderna. Tjänsterna gör det lättare för kunderna att sköta ärenden och ger ny insikt om energiförbrukningen. För företags- och bostadskunder har Helen lanserat den nya digitala tjänsten Yritys Helen. Den ger möjlighet att hålla koll på fastighetens energiförbrukning ända ner på timnivå för de tre senaste åren.

20.07.2022

Helen fortsätter sina betydande investeringar i vindkraft genom att köpa två vindparker

Helen fortsätter sina betydande investeringar i förnybar energi genom att tillsammans med Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond köpa Juurakko och Karahka vindparker i Norra Österbotten av internationella VSB-koncernen. Investeringen stöder uppnåendet av vårt mål om klimatneutralitet år 2030 och vår försnabbade övergång till klimatneutral energiproduktion och ett decentraliserat energisystem. Samtidigt vill vi svara på det alltmer elektrifierade samhällets behov och öka vår

11.07.2022

Helen och LämpöYkkönen grundar samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar

Helen Ab gör en betydande investering på värmepumpsmarknaden genom att tillsammans med LämpöYkkönen Oy grunda ett samföretag med inriktning på jordvärme- och värmepumpslösningar. I samföretaget förenar två framstående branschexperter sina kompetenser för att erbjuda kunderna energieffektiva och klimatneutrala värme- och kyllösningar i Helsingfors och på annat håll i landet. Innan samföretaget kan grundas och de tillhörande arrangemangen genomföras måste Konkurrens- och konsumentverket (KKV)

06.07.2022

Helen och Equinix värmer i framtiden allt fler Helsingforshem med spillvärme från datacentraler

Företagen utvidgar sitt samarbete i världsklass genom att tillvarata spillvärme från datacentraler i Viksbacka och Södervik och använda den för att värma bostäder i Helsingfors.

29.06.2022

Helen bygger ut sin solenergiproduktion i rask takt – den första solparken i industriell skala byggs i Nurmijärvi i sommar

Vi vill vara föregångare i energiomvälvningen och svara på det allt mer elberoende samhällets behov av energisjälvförsörjning genom utsläppsfri energiproduktion. Solparker, som än så länge är sällsynta i Finland, kommer att vara en viktig komponent i elproduktionsmixen. Helens första solpark byggs i sommar i Nurmijärvi, men fler motsvarande projekt är under planering redan inom en nära framtid.

28.06.2022

Helens projekt med värmeutvinning ur havsvatten går vidare till upphandling av en allianspartner för havsvattensystemets utvecklings- och genomförandefaser

Helen har inlett en offentlig upphandling gällande valet av allianspartner för havsvattensystemet. Upphandlingens syfte är att hitta en byggpartner i världsklass, med vilken man ingår en allians för att utveckla och genomföra havsvattensystemets del av projektet till helt färdigt skede. Alliansen för havsvattensystemet är tänkt att bestå av Helen och den byggare man söker genom upphandlingen..

19.04.2022

Suomen Hyötytuulis nya vindpark ger Helen mer vindkraftsproducerad el

Helens vindkraftsproducerade el ökar ytterligare efter att Suomen Hyötytuuli Oy fattade ett investeringsbeslut om att bygga Oosinselkä vindpark i Björneborg och dess grannkommun Euraåminne. Helens helägda dotterbolag Oy Mankala Ab är en av delägarna i Hyötytuuli och Mankalas andel av Oosinselkä vindpark är 25 procent.

19.04.2022

Helen frigör sig från ryska bränslen

Helen frigör sig från ryska bränslen som en följd av kriget i Ukraina. Vi beslutade i början av mars att tills vidare köpa stenkol från andra länder än Ryssland. 

12.04.2022

Preliminär förläggning vald för jordkabel på 400 kilovolt att byggas i Helsingfors

Finlands stamnätsbolag Fingrid Abp och dess samarbetspartners planerar en ny underjordisk kabelförbindelse på 400 kilovolt i Helsingfors. Man har tagit fram en preliminär rutt för jordkabeln från Västersundoms kraftcentral i Vanda till Viksstrandens energikvarter i Helsingfors. Under våren och sommaren utförs terrängundersökningar längs sträckan. Med hjälp av dem planerar man kabelns exakta placering och kommande bygge.

11.04.2022