• Gott resultat i en svår marknadssituation

  Det förberedande arbetet för utvecklingsprogrammet ”Mot en kolneutral framtid 2050” framskred enligt planen

  Verkställande direktör
 • Ansvarsfull energi

  Ansvarsfullhet innebär för oss att minska miljöpåverkan i all vår verksamhet, att öppet diskutera med våra intressentgrupper samt att främja energieffektiviteten i hela energikedjan.

  Miljöutredning
 • Tillbaka på år 2013

  År 2013 var hektiskt för oss. Kolla in på vära viktigaste händelserna i tidslinjen.

  År 2013

Årsberättelse 2013 och Rapport om företagsansvar

Helen-koncernen

Helen-koncernens moderföretag Helsingfors Energi är ett av Finlands största energiföretag.

Företaget säljer elenergi till ca 400 000 kunder i Finland och täcker över 90 procent av huvudstadens uppvärmningsbehov med fjärrvärme. Helsingfors Energi producerar och säljer också fjärrkyla, som expanderar snabbt inom Helsingfors.

Planering av energiproduktions- och energidistributionssystem, projektering och underhåll hör till Helsingfors Energis tjänster. Helsingfors Energi ansvarar också för utomhusbelysningen i Helsingfors. 

Koncernens dotterbolag är Helen Elnät Ab, Mitox Ab, vattenkraftsbolaget Oy Mankala Ab, Fastighets Ab Helsingfors Elhus och Finlands Energi-Entreprenad Ab. Helsingfors Energi har även intressebolag och äger kraftandelar i olika bolag både direkt och via Oy Mankala Ab.

Läs mer