• MKB inleds

  Helsingfors Energis utvecklingsprogram Med sikte på en kolneutral framtid fortskrider. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) av de planerade kraftverkslösningarna har inletts.

  Läs mer
 • Helsingfors Energi öppnar en utställning som främjar energisparande

  Utställningen på Energitorget i Elhusets tredje våning ger en bred presentation av energisparande i hemmet på ett sätt där besökarna själva får testa energisparandets effekter.

  Läs mer
 • Försökseldningen med pellets vid Hanaholmens kraftverk avancerade

  Försökseldningen med pellets vid Helsingfors Energis kraftverk på Hanaholmen har avancerat planenligt. 

  Läs mer
 • Helsingfors Energi fick ett internationellt miljöpris

  Helsingfors Energis unika fjärrvärme- och fjärrkylesystem belönades med det prestigefyllda internationella miljöpriset Distirict Energy Climate Award. 

  Läs mer
 • Hedersomnämnande till Helsingfors Energi

  Helsingfors Energi fick i dag hedersomnämnande som ett företag som framgångsrikt förbättrat sitt ansvarstagande image. 

  Läs mer