Koncernledningen har till uppgift att stödja Helsingfors Energis och dess dotterbolags verkställande direktörer vid behandlingen av ärenden, kommunikationen och beredningen av beslut. 

Pekka Manninen Verkställande direktör
Kauno Kaija Direktör, Koncerntjänster Ställföreträdande VD
Marko Riipinen Direktör, Försäljning och kundtjänst
Risto Harjanne Verkställande direktör, Helen Elnät Ab
Kaj Grönroos Direktör, Tekniska tjänster
Markku Saukkonen Direktör, HelenEngineering
Lassi Metsälä Verkställande direktör, Mitox Ab
Markus Lehtonen Direktör, Strategi och nya affärsområden
Maiju Westergren Direktör, Hållbarhet och samhällsrelationer Skicka e-post
040 027 6660
Harri Mattila Direktör, Energianskaffning och partihandel
Jaana Eklund Ledande jurist Skicka e-post
0400 499 444
Dela: