HELENS ÅR 2016

Den fortgående omvälvningen av energibranschen skapade goda möjligheter för Helen att bygga upp ny affärsverksamhet.

Vi uppdaterade vår strategi och förbättrade vår verksamhets konkurrenskraft i en krävande marknadssituation. Vi fortsatte att ta fram nya produkter och tjänster samt effektivisera vår verksamhet så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en ansvarsfull förnyare av energibranschen.

Helens år 2016