Helens årsberättelse 2016

Helens årsberättelse 2016 består av hänt under året, koncernbokslut och hållbarhet.

HELENS ÅR 2016

Den fortg��ende omvälvningen av energibranschen skapade goda möjligheter för Helen att bygga upp ny affärsverksamhet.

Vi uppdaterade vår strategi och förbättrade vår verksamhets konkurrenskraft i en krävande marknadssituation. Vi fortsatte att ta fram nya produkter och tjänster samt effektivisera vår verksamhet så att Helen även i fortsättningen ska vara en föregångare bland energibolag och en ansvarsfull förnyare av energibranschen.

Helens år 2016