Ren och ekologisk fast pris el

Fast pris el som producerats med förnybara energikällor.

18,91 c/kWh
Grundavgift 3,84 €/månad
Dagsel (7-22) 21,29 c/kWh
Nattel (22-7) 16,73 c/kWh
Grundavgift 3,84 €/månad

Fast pris

Priset på fast pris el varierar inte utan är fast under hela den tvååriga avtalsperioden.

Kolla prislistor och avtalsvillkor

Vad är det fråga om?

  • Avtal: tidsbundet tvåårigt
  • Ursprung: vattenkraftsel som är certifierad med ursprungsgarantier
  • Pris: fast pris under hela avtalsperioden
  • För vem: för dig som vill vara säker på att priset är fast under en längre tid och sätter värde på att elen är förnybart producerad.

Ursprunget för fast pris el

Fast pris el produceras helt med vattenkraft. All vattenkraftsel är certifierad med ursprungsgarantier.

De specifika koldioxidutsläppen från vattenkraft är 0 g/kWh och mängden använt kärnbränsle 0 mg/kWh. Läs också om ursprunget och de specifika utsläppen för all el vi säljer.

Energiamuoto%
Vattenkraft 100

För mer information


Elprodukter och priser

Som Helens kund, får du el till bra pris till hela landet. Vi har redan 500 000 nöjda kund. Från vår brett urval, hittar du den rätta alternativ att matcha dina behov och värderingar.


Miljöel


Intäkter för miljön

Genom att köpa Miljöpenniel kan du själv bidra till en ökad användning av förnybara produktionsformer. Varje år får du 1000 kWh el som produceras med vindkraft.


El till marknadspris

Priset på KotiSpot-el utgår direkt från marknadspriset och avtalet är i kraft tillsvidare.


Marknadsprisel

Priset på Marknadsprisel utgår från aktuellt marknadspriset för elen.