Tjänsten Oma Helen till din hjälp

Kundens samtycke till att börja använda Oma Helen är en förutsättning för att ett Helen Smartel Garanti avtal ska uppkomma.

Med hjälp av Oma Helen håller du koll på din elförbrukning och de realiserade faktureringspriserna, och får information om pris- och avtalsändringar. Oma Helen har också många egenskaper som hjälper dig att styra din elförbrukning till förmånliga timmar. Hämta appen Oma Helen från din appbutik, eller logga in i tjänsten via webbläsaren.